رزین چیست؟

رزین

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرایطی سخت می شود. معمولاً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شود. این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی ومورد مصرف آن دارد. همچنین کاربردهای زیادی در هنر، تولید پلیمر و غیره دارد و مصرف کنندگان زیادی روزانه با محصولات حاوی رزین سر و کار دارند.رزین طبیعی از گیاهان بدست می آید. بهترین نمونه آن شیره درخت کاج است که بوی تند ترکیبات ترپن را دارد.همانطور که می دانید این ماده بسیار چسبنده است ولی در اثر گذشت زمان سفت می شود. تعدادی از گیاهان دیگر نیز رزین تولید می کنند و این مواد هزاران سال است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بعضی گیاهان ماده ای مشابه به نام صمغ تراوش می کنند که با آب واکنش نمی دهد و نرمتر و انعطاف پذیرتر است .

Natural or synthetic resin mixture is very sticky and under adverse conditions. Usually soluble in alcohol but not in water. The combination of the various categories, depending on the chemical composition of numerous use it. Also, many applications in the art, polymer production and so on and a lot of daily consumer products containing resin deal. Natural resin obtained from plants. The best example of this is the sharp smell of pine tree sap to Dard. terpene compounds that are known to be very sticky material, but with the passage of time is tight. A number of other plants produce resins and materials have been used by humans for thousands of years. Some plants exude a substance similar to gum that does not react with water and is softer and more flexible.

Six-phase system of water treatment, membrane filtration Rzyn, Order resins, phenolic resins buy, buy liquid resins, resin and fiber procurement, purchasing cationic resin, dealing resin, polyester resin dealing Astr, ion exchange resins sales, sales pitches, and Hardnr, sales and cobalt resin, vinyl resin sales Astr, sales Yazd resins, vinyl ester resins prices