استفاده از چربی گیر آشپزخانه ثقلی جهت حذف چربی از جریان فاضلاب

دستگاه چربی گیر

به منظور جداسازی ذرات چربی و روغن از فاضلاب آشپزخانه و رستوران ها می بایست قبل از اتصال این فاضلاب به شبکه اصلی و یا تخلیه به چاه از یک واحد چربی گیر (Grease Trap) بهره گرفت. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس ثقلی ضمن سادگی کاربرد، هزینه بسیار کمتری را به همراه دارد. با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب می باشد، در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد.

استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را برای فاضلاب آشپزخانه ها فراهم می کند و در صورت کاربری مناسب، قادر به حذف بیش از 98 درصد چربی موجود در جریان فاضلاب خواهد بود.

استفاده از فایبرگلاس در ساخت چربی گیر علاوه بر سبکی، باعث استحکام بسیار بالا و طول عمر طولانی آن خواهد شد.

یکی از وظایف چربی گیر فاضلاب رستوران و آشپزخانه، نگهداری پساب چرب و کاهش دمای آن است.

با این عمل حلالیت چربی در داخل فاز آب کاهش پیدا کرده و به دلیل اختلاف دانسیته در سطح فاضلاب جمع می شود. عمده ترین وظیفه دیگر یک چربی گیر رستوران و آشپزخانه جداسازی مواد جامد و پسماند های غذایی موجود در فاضلاب می باشد. چربی گیر فاضلاب معمولا در خارج از آشپزخانه و در داخل زمین نصب می شود تا اجازه جریان ثقلی به فاضلاب چرب داده شود. انتهای لوله خروجی چربی گیر در داخل فاضلاب شناور است تا باعث خروج پساب چربی گیری شده شود.

In order to separate the particles of fat and oil from kitchen waste and restaurants Before connecting the main network, or discharge of waste water into the wells of a unit consuming fat (Grease Trap) Bull. Simply use the gravity of fiberglass mat fat, is associated with a much lower cost.
And it can be removed from the waste water stream.
The use of fiberglass mat fat provides the conditions for kitchen waste If the user appropriate to remove more than 98 percent fat in the waste water stream.

Used in the manufacture of fiberglass mat fat in addition to weight, high strength and long life makes it.

One of the tasks involved sewer cleaning, kitchen grease, fat and water temperature is maintained.

With this fat solubility in water phase was reduced and the density of the waste collected. The main task is no longer a separation of solids and fat retention restaurant and kitchen food waste in sewage. Waste oil is stuck out of the kitchen and into the ground to allow gravity flow to the sewer fatty. Stuck in the sewer pipe the output of floating oil to remove grease from the waste water.

Industrial water treatment system, boiler Arak, standing boiler, density, fat particle separation, separation of solids and food wastes, gravity flow, lipid solubility, kitchen waste, oily waste, oily waste storage, kitchen degreasing, degreasing gravity, degreasing gravity to remove fat, waste degreasing