فواید آب سالم

فواید اب سالم

اولین نکته ای که در این مورد می توان به آن اشاره کرد، این است که آب حدود 70 درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و آب تشکیل دهنده عمده سیتوپلاسم سلول های بدن بوده و در تمام واکنش های سلولی نقش حیاتی دارد. آب حتی وظیفه رساندن مواد حیاتی به سلول ها و نیز انتقال مواد زاید از بافت های بدن به کلیه و دفع آن را بر عهده دارد.
همچنین وظیفه دیگر مولکول های آب تنظیم حرارت بدن است و همانند یک دستگاه تهویه هوا به وسیله تعریق غیر مرئی و مرئی میتواند حرارت بدن را در دماهای مختلف تنظیم کند .

لذا بدانیم که مصرف آب سالم تا چه حد در برای بدن ضروری و کمبود آن عوارض متعددی را برای بدن انسان به دنبال خواهد داشت .
دستگاه هفت مرحله ای
HY – RO 50 G-UV
دارای فیلتر ممبران های انتخابی Filmtec اصلی آمریکا ویا CSM اصلی کره و Hygienic تایوان
دارای پایه و گیج روغنی
دارای شیر فانتزی اهرمی
هوزینگ دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پرولین( pp)
دارای شیر برقی، شیر میکس برنجی و منبع چهار گالن پلی پروپلین
دارای فیلتر مینرال
دارای اشعه( uv) ماوراء بنفش (ultra violet)با لامپ philips لهستان یا osram آلمان جهت استرلیزه کردن آب های آلوده به باکتری و ویروس و قارچ

Water even vital task of delivering the food to the cells and tissues of all waste transfer and disposal are responsible.
Also, the other water molecules regulate body temperature and sweating like an air conditioner by non-visible and visible body temperature can be set at different temperatures.
We know how much clean water for the body and its deficiency has several side effects to the human body will follow.
Seven-step system
HY – RO 50 G-UV
A selective membrane filter main Filmtec America or the original CSM Hygienic Korea and Taiwan
Base oil confusing
A fancy valve lever
Double O-ring housing with the housing transparent polycarbonate filter to visit proline (pp)
A solenoid valve, mixing valve made of brass and four gallons of polypropylene
Mineral Filter
With radiation (uv) UV (ultra violet) with lamp osram philips Poland or Germany for sterilizing water contaminated with bacteria, viruses and fungi

Hayzhnyk water treatment, water purification equipment Tehran, install a water purifier, water purifier good or bad, water purifier, water, water purifier Hayzhnyk, seven-stage water purifier, water purifier Hamadan, water purification devices, devices Hitachi water treatment, water purification units hirab Sun, water purifier Hyundai, Hyundai water purifier, water purifier ion of transgenic water purifier, water purifier, household water purifier, water purifier alkaline price