تولید و طراحی انواع مخازن صنعتی

انواع مخازن صنعتی

شرکت با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد امروزه به چنان جایگاه رفیعی نائل آمده است که توان تولید انواع مخازن استیل ، مخازن تحت فشار ، مخازن هوایی ، برج های پالایشگاهی و تقطیر ، مخازن ذخیره ، مخازن کروی ، مخازن تیتانیومی ، سیکلون ، مبدل حرارتی و …. را به نحوی دست پیدا کرده ایم کلیه مراحل طراحی مخازن فلزی ، ساخت مخازن فلزی ، تست مخازن فلزی ، نگهداری مخازن فلزی و … به صورت کامل در این شرکت و توسط نیروهای با تجربه و آموزش دیده که سبب ساز مباهات این شرکت می باشند انجام می پذیرد و گواه این مدعای ما انجام بیش از 1600 پروژه موفق در حوزه های مختلف صنعت می باشد .

در تولید مخازن ، این شرکت با بهره گیری از استانداردهای بین المللی که در تولید مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد توانسته است که اطمینان خاطر مضاعفی را در وجود مشتریان خود از بابت کیفیت بالای مخازن تولیدی در شرکت نهادینه نماید . تمامی مراحل طراحی تا تولید توسط استانداردهای معتبر و بهره گیری از سیستم های مدیریت کننترل می گردد و این یکی دیگر از حسگرهای کنترلی ما در امر تولید مخازن می باشد که ما را در به حداقل رساندن خطاهای قابل پیشگیری یاری می نماید تا به این طریق بتوانیم همیشه در مقابل مشتریان خود همان گونه که تا کنون بوده است سر بلند باشیم .

communication with the help of God and enjoying the expertise and commitment has been reached today as the nucleus
The ability to produce all kinds of stainless steel tanks, pressure tanks, air tanks, refineries and distillation towers, storage tanks, spherical tanks, titanium tanks, cyclone, heat exchanger …. and somehow we’ve found all the tanks design construction of tanks, test tanks, storage tanks, etc.  .
In producing reservoirs, the company utilizes international standards in the production of pressure vessels and storage tanks are used
Able to assure our clients about the quality of the tanks are double the company’s production in the institute.
We will assist in minimizing avoidable errors
This way we can to our customers has always been the same way ever to get our.

Water, Design Tanks Tanks Afqy, Mkhazn, design design design design Fshar, tanks, pressure vessels, tanks Mkhazn, Zkhyrh, Astyl, Zara, Tanks Tanks Tanks Zbalh, Zmyny, Zvk, Tanks Tanks Tanks Hvayy, Krbnath, tanks were Coyle