دستگاه تصفیه آب (آب شیرین کن ) نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

 در ظرفیت های  GPD100 GPD  400   و ظرفیت های مورد نیاز مشتریان بر اساس نوع آب لب شور و دریایی قابل عرضه می باشد.

دستورالعمل و عملکرد کاربردی فیلتر های دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ، آب تصفیه کن به روش اسمز معکوس :

مرحله اول :

فیلتر پلی پروپیلن pp : قابلیت حذف کلیه رسوبات، شن و ماسه، گل و لای، زنگ زدگی لوله ها، لجن، ذرات معلق تا دقت 5 میکرون.

مرحله دوم :

فیلتر کربن گرانول که قابلیت حذف کلر آزاد، سموم کشاورزی، تری هالومتان ها، طعم، رنگ و بوی نامطبوع آب.

مرحله سوم :

فیلتر کربن بلاک که قابلیت آن همانند کربن گرانول است، به اضافه این که کلیه ذرات بزرگتر از 0.005  میلیمتر را نیز حذف می کند.

مرحله چهارم :

فیلتر RO ممبران، حذف میکروب ها، قارچ، کیست، انگل، نیترات، ویروس ها، مواد سمی، آب شیرین کن و پایین آورنده سختی آب با دقت 0001/0 میکرون.

مرحله پنجم :

فیلتر کربن نهایی : این فیلتر هر نوع طعم و بوی احتمالی ناشی از ذخیره شدن آب در مخزن دستگاه را حذف می نماید.

Water Purifier (water desalination), semi-industrial, desalination, water purification units semi-industrial, marine and brackish water, filters for water purification device, semi-industrial,
Water treatment reverse osmosis filters, polypropylene pp, all sediment, sand, silt, rust, pipes, sludge, suspended particles up to 5 micron accuracy,
Filters, granulated carbon, removal of free chlorine, pesticides, trihalomethanes, the taste, color and odor of water, carbon block filters, granulated carbon filter, RO membrane,
Microbes, fungi, cysts, parasites, nitrates, viruses, toxins, water desalination, taste and smell possible,