دستگاه نیمه صنعتی تصفیه آب با ظرفیت 400 گالن

دستگاه نیمه صنعتی تصفیه آب

مناسب برای بیمارستان ها کارخانجات، مدارس، ادارات و هتل ها.

دارای سیستم میکرو کامپیوتری اتوفلاش برای شستشوی خودکار ممبران ها.

دارای سیستم میکرو کامپیوتری و مانومتر شامل نشانگرهای آب خروجی ( Flowmeter ) وسنجش میزان تولید آب تصفیه شده.

دارای چهار عدد ممبران 100 گالن و 2 پمپ.

دارای شیر فانتزی اهرمی.

دارای پوشش فلزی با قابلیت حمل آسان.

دارای منبع 11 گالن.

دارای اتصالات کوییک فیتینگ (Quick Fitting) جهت نصب آسان و تضمین آب بندی.

Ideal for hospitals, factories, schools, offices and hotels.

Atvflash microcomputer system for automatic washing of the membrane.

Microcomputer systems and water manometer includes output indicators (Flowmeter) their past record amount of water.

With four membrane pumps 100 gallons and 2.

A fancy valve lever.

Steel coated with portability.

Unsourced 11 gallons.

Quick connected with fitting (Quick Fitting) to ensure easy installation and sealing.

Semi-industrial water treatment, industrial water purification equipment, industrial water treatment sales, fitting Quick Connectors, unsourced 11 gallons, with four membrane, semi-industrial water treatment, industrial water treatment system with a capacity of 400 gallons half, microcomputer system, Atvflash microcomputer system, automatic washing the membrane Ha, fantasy tap handles, metal cover portability