مزایایی مخازن FRP

مزایایی مخازن FRP

. مقاومت بالا در مقابل مواد شیمیایی به علت وجود لایه داخلی یک تکه جنس PE در داخل مخزن

. مقاومت بالا در مقابل سایش

. تنها مخزن موجود در بازارکه لایه داخلی آن در تمامی سایزها یک تکه واز جنس پلی اتیلن ساخته شده و با الیاف مسلح فایبر گلاس تقویت گردیده است.

. در مخازن بزرگ (قطر بیش از 60 سانتیمتر ) طبق استاندارد ASME اتصالات ورودی و خروجی مخزن با فلنچ های آلمینیومی مستقر بین دو لایه PE داخلی و FRP  خارجی تقویت شده اند

. در مخازن با دهانه ای دنده ای طبق استاندارد ASME اتصال ورودی در هنگام تزریق پلاستیک با لایه داخلی یکپارچه شده است در حالیکه این اتصال در سایر مخازن FRP موجود در دنیا، عمدتا توسط چسب به مخزن متصل شده اند.

. محصولات تولیدی طبق استاندارد ASME مورد تست قرار می گیرند .

توضیح عملکرد ستونهای تصفیه آب این شرکت :

این شرکت اولین و بزرگترین تامین کننده ستونهای تصفیه آب غیر فلزی با کارایی بسیار بالا در ایران می باشند ستونهای تصفیه آب ارائه شده دارای کاربردهای مختلفی می باشند که عبارتند از :

ستونهای تبادل یونی با استفاده از رزینهای کاتیونی یا آنیونی (از قبیل سختی گیرها ) جهت حذف یونهای مزاحم به صورت انتخابی (برای مثال یون آهن یا کلسیم و منیزیم ) ستونهای کربن فعال جهت حذف طعم و بوی آب ستونهای فیلتراسیون شنی یا آنتراسیت جهت حذف مواد معلق در آب ستونهای ارائه شده شامل اجرا ذیل می باشد:

مخازن FRP Fiberglass Reinforced Plastic Tank

این شرکت با همکاری کمپانی Wave Cyber برترین و با کیفیت ترین مخازن دنیا را تامین می نماید

شیرهای چند راهه تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (Multifunction Valves) :

این شرکت مدلهای متنوعی از شیرهای مذکور را بارنج گسترده دبی (1 تا 4 متر مکعب در ساعت) با خدمات پس از فروش گسترده و گارانتی مطمئن ارائه می نماید.

آب پخش کن و آب جمع کن (Distributors) :

آب پخش کن و جمع کن های ارائه شده از مقاوم PE جهت پخش آب به داخل منبع و جلوگیری از خروج مواد تصفیه آب در سایزها و انواع متعدد به همراه سیستم ارائه می گردند این دیفوزیها هم جهت نصب شیر بربالای منبع و هم جهت نصب در کنار منبع قابل استفاده می باشند بر روی سیستم نصب می گردد.

ماده تصفیه کننده آب :

که انواع متنوعی از رزینهای تبادل یونی، کربنهای فعال و انواع سیلیس و یا آنتراسیت را شامل می شود.

 

. High resistance to chemicals because of the inner layer made of a piece of PE in the tank

. High resistance to abrasion

. Bazarkh only reservoir in the inner layer of polyethylene made from one-piece full-size fiber glass-reinforced concrete.

. In large vessels (more than 60 cm in diameter) according to ASME standards inbound and outbound connections established between two layers of aluminum flange PE tank with internal and external FRP reinforced

. Products are tested according to ASME standards.

Explain the workings of the company’s water purification columns:

The company is the first and largest supplier of non-metallic columns of water are highly efficient in water purification columns are provided with a variety of applications that include:

Cationic or anionic ion exchange columns using resins (such as softeners) to remove the interfering ions selectively (for example, iron or calcium and magnesium ions) to remove the taste and smell of the water column of activated carbon or anthracite to remove sand filtration columns suspended in the water column is provided includes the following performance:

Tanks FRP Fiberglass Reinforced Plastic Tank

The company, in collaboration with the best and highest quality Wave Cyber tank provides world

Automatic and semi-automatic valve manifold (Multifunction Valves):
The various models of these valves With a wide range of Dubai (1 to 4 cubic meters per hour) with an extensive after-sales service and warranty, provides secure.

Water distribution and water fasting (Distributors):
Source can be used on the system is installed.

Water purifier material:
The wide variety of ion exchange resins, silica or anthracite Keep Healthy Carbs active and types to be included.

Boiler – boilers, water softener, water storage tank, water treatment, water purification Aria, Household water treatment, water and wastewater treatment, alkaline water purifier, water purifier Qom, water purifier prices, Frp tanks, large tanks, tank water, concrete water tanks, plastic water tanks, polyethylene water tank, water tank, galvanized