آکریل‌ آمید ها و اپی‌ کلروهیدرین‌ها

آکریل‌ آمید ها و اپی‌ کلروهیدرین‌ها

این نوع آلاینده‌های آلی که معمولاً بعضی از پلیمرهای یونی یا غیر یونی به کمک آنها ساخته و در فرایند تصفیه‌ی آب مخصوصاً در جریان لخته‌سازی جهت خارج نمودن ذرات ناخالصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ولی چنانچه این مواد مضر حتی به میزان خیلی ناچیز در آب شرب وجود داشته باشند، ممکن است در درازمدت باعث اختلالاتی در سیستم عصبی، خون، افزایش خطر ابتلا به سرطان و نیز مشکلات گوارشی برای مصرف کننده نماید.

در پایان با توجه به نقش تخریبی مواد آلاینده ‌در سلامتی، ضروری است کلیه‌ی عوامل دخیل در ورود آلاینده‌ها به محیط زیست و منابع آبی، به گونه‌یی در جهت کاهش و به حداقل رساندن آنها به طور جدی و عملی، اقدام عاجل مبذول نمایند.

به عنوان مثال واحدهای صنعتی آلاینده‌ می‌توانند با استفاده از دستورالعمل‌های مرتبط علمی جدید و به کارگیری از روش‌های نوین فناوری مثل نانو و غیره نسبت به تصفیه‌ی کلیه‌ی خروجی‌های آلاینده‌ی خود اقدام نمایند تا با این کار، هرساله، مانع از سرازیر شدن میلیون‌ها تن از انواع آلاینده‌ها به محیط زیست شوند و به تدریج این واحدها تبدیل به صنایع پاک با خروجی مهار شونده و کمترین آسیب به منابع زیست محیطی گردند.

متأسفانه هم اکنون در بسیاری از کشورها از روشهای قدیمی و منسوخ و کاملاً غیرتخصصی و غیره جهت دفن و معدوم نمودن ضایعات، پسماند‌ها، حلال‌های شیمیایی و غیره در محیط زیست و نیز برای تصفیه‌ی فاضلاب‌های صنعتی استفاده می‌کنند که این امر، تنها باعث وارد شدن نوع جدیدتر و حتی بسیار خطرناک‌تر و مضرتری از آلاینده‌ها به محیط زیست و نهایتاً آب‌های شرب می‌گردند.

از طرف دیگر سیر تخریب، اضمحلال و آلوده‌شدن محیط زیست این روزها به طرز وحشتناک و  بی‌سابقه‌یی رو به افزایش می‌باشد که واقعاً بسیار نگران کننده بوده و چشم انداز روشنی را دنبال نمی‌کند. به علاوه عنایت داشته باشید که محیط زیست تنها مختص به جمعیت فعلی جهان نمی‌باشد و لذا تمامی کشورها لازم است در حفظ، صیانت و عدم آلودگی این امانت و هدیه‌ی الهی به طورجدی و عملی کوشا باشند تا نسل‌های آینده‌ هم بتوانند از این موهبت الهی به درستی بهره‌مند گردند.

This kind of organic pollutants which are ionic or non-ionic polymers to help some of them And in the water treatment process, especially during the flocculation to remove the impurity particles are used.

But even if the amount of harmful substances in drinking water are very low, may cause long-term disorders of the nervous system, blood, increasing the risk of cancer, as well as digestive problems for the consumer.

Finally, with regard to the role of health damaging pollutants, it is necessary All the factors involved in the entry of contaminants into the environment and water resources, An efficient way to reduce and minimize them seriously and practical, immediate action will be taken.

 For example, industrial pollutants can be associated with the use of new scientific directions And the use of modern methods such as nano-technology, etc. settlement of all their emissions output action To do this, every year, to prevent the influx of millions of tons of pollutants into the environment The units are clean and gradually become the industry output and minimal damage to environmental resources are inhibited binding.

Unfortunately, many countries are now outdated and quite popular methods etc. and disposed of waste to landfill, waste, Solvents and other chemicals in the environment and is also used for industrial waste water  treatment This only makes getting into newer and even more dangerous and harmful emissions to the environment and drinking water will eventually come.

The course of degradation, destruction and contamination of the environment these days, there’s so terrible and unprecedented rising is really quite disturbing and does not follow a clear vision.In addition, considering that the current population of the world is not just about the environment and therefore all countries need to preserve, protect, and no contamination of the loan and the gift of God seriously and be diligent practice So that future generations can also benefit from the grace of God in truth.

Water and Wastewater Zabul, boiler, water softener, water direct sales, magnetic water softener, magnetic water softener, water softener, semi-automatic, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and sediment desensitization, polyphosphate water softener, water softener package, install a water softener, water softener resin map