دستگاه پنج مرحله ای باکس دار HY – RO 50 G-C TP

دستگاه تصفیه باکسی

دارای فیلتر ممبران Filmtec اصلی آمریکا  Hygienic تایوان

دارای شیر فانتزی اهرمی

با پکیج زیبا و قابل نصب روی کابینت آشپزخانه

دارای نشان دهنده LED  جهت کنترل آب و عملکرد قطعات و تعویض آسان فیلترها بدون نیازبه باز کردن هوزینگ

منبع چهار گالن پلی پروپلین

دارای فیلتر In Iine

دستگاه های شش مرحله ای اولترا فیلتراسیون زیر سینکی

HY – 6 Stages – UF

دارای مراحل pp ، GAC CTO،  UF، Post Carbon  و Mineral

هوزینگ دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن (pp)

بی نیاز از مصرف برق و بی نیاز از منبع

دارای مرحله مواد معدنی

A membrane filter main Filmtec America Hygienic Taiwan

A fancy valve lever

With beautiful package and can be installed on kitchen cabinets

It has LED indication for control and performance without the need for easy filter replacement parts and open housing

Four gallons of polypropylene

Filter In Iine

The six-stage ultra-filtration device under the sink

HY – 6 Stages – UF

With the pp, GAC CTO, UF, Post Carbon and Mineral

Double O-ring with the housing transparent filter housing to visit polypropylene (pp)

Without power and without source

A step minerals

Water purifier aquawin, Pyvrytk water purifier, water purifier Pyvrykam, 6 filter water purifier, household water purifier sales, Phoenix home water purifier, home water purifier prices, sewage water treatment system, water treatment system sales, system Feller water treatment, water purifier manufacturer wp 201, Phoenix water purifier, alkaline water purifier, alkaline water purifier kyk, Qom water purifier, water purifier price