کاربرد پمپ های دوزینگ مواد شیمیایی در دستگاه های صنعتی

دستگاه پمپ دوزینگ مواد شیمیایی

پمپ های دوزینگ مواد شیمیایی ساخت کمپانی EMEC ایتالیا :

محدوده تزریق : L/h 0.100 فشار 0.25bar  تزریق اتوماتیک، فرمانپذیر از سنسورهای کلر،ORP, PH و 4-20MA  فرمانپذیری از پراب کنترل سطح از جنس                   SS.PTFE,PVDF               مقاوم در برابر خوردگی

تجهیزات اندازه گیری کنترل کیفی آب و فاضلاب به روش آنلاین ساخت کمپانی EMEC  ایتالیا

تک کاناله، دو کاناله، پنچ کاناله با قابلیت اندازه گیری پارامترهای EC,ORP,PH کلراین آزاد وکل دی اکسید کلر، ازن، کدورت، دارای لاگر، سنسور دما ، اتصال به کامپیوتر GSM Modem و پرینتر

آنالایزر مدل CLDPUPSبدون نیاز به برق شهر و باطری دارای سلول خورشیدی بهمراه پمپ دوزینگ L/h10, 5 bar  ساخت کمپانی EMEC  ایتالیا :

تنظیم دبی و هد پمپ به صورت اتوماتیک و یا دستی تمیز کننده سطح پراب طبق زمانبندی دارای GSM Modem ارسال SMS  به 9 نفر دارای پراب سطح و پراب دما حالت کارکرد Standby رنج اندازه گیری 0.20 PMMبا دقت0.01PMM خروجی 20-4  و پالس جهت کنترل اتوماتیک تزریق پمپ، خروجی RS485  و RS232 و رله .

کدورت سنج آنلاین

ساخت کمپانی HF Scientific آمریکا :

دارای رنج اندازه گیری 1000-0 NTU دقت 0.0001 و 66IP خروجی 4-20MA و RS485

دارای صفحه نمایش دیجیتال با قابلیت اضافه نمودن تمیز کننده سطح سل بصورت آلتراسونیک.

توضیحات :

جنس هد پمپ متنوع و مناسب جهت تزریق محلولهای کلر آب ژاول، اسید، باز، منعقد کننده ها و غیره

دارای قطع کن اتوماتیک پمپ در صورت خالی شدن مخزن

دارای شیر یک طرفه

دارای شیر تنظیم میزان ضربه.

با مدلهای مختلف زیر :

MF: تنظیمات کامل دیجیتال بصورت مولتی فانکشن

PH: قرائت PH و تزریق براساس آن (تنظیم PH)

RH : قرائت REDOX  و تزریق براساس آن (تنظیم REDOX)

CO: بصورت ساده و تزریق ثابت قابل تنظیم .

Chemical dosing pumps manufactured by EMEC Italy:

Injection range: L / h 0.100 0.25bar automatic injection pressure, handling of chlorine sensors, ORP, PH and 4-20MA handling of the probe level control of SS.PTFE, PVDF, corrosion-resistant

Automatic quality control of water and sanitation online by manufacturers EMEC Italy

Single-channel, dual channel, five-channel measurement capability EC, ORP, PH total free chlorine, chlorine dioxide, ozone, turbidity, a logger, temperature sensor, GSM Modem and Printer Connectivity

Diagnostic CLDPUPS model without the need for mains and battery with solar cell with dosing pump L / h10, 5 bar manufacturers EMEC Italy:

Dubai set automatically or manually cleaning the pump head level probe has scheduled GSM Modem Send SMS to 9 with the probe and probe surface temperature measuring range 0.20 PMM Standby Mode function accurately 20-4 0.01 PMM output and pulse control automatic injection pump and relay outputs, RS485 and RS232.

Turbidity online

Manufactured by HF Scientific America:

1000-0 NTU has a measuring range accuracy of 0.0001 and 66IP 4-20MA output and RS485

A digital display with the ability to add Sol as ultrasonic surface cleaners.

Comments :

A variety of pump head material suitable for injection solutions, chlorine bleach, acid, base, coagulants, etc.

With automatic cut-off in case of empty tank pumps

A valve

The regulator hit rate.

With the following models:

MF: the perfect setting multi-function digital form

PH: PH reading and injection accordingly (adjusted PH)

RH: REDOX readings and injected by it (set REDOX)

CO: simple and adjustable constant injection.

Aqua clean water, industrial water treatment apparatus, tanks beach, water and sewage, hydraulic tanks in Zanjan, Semnan city water and sewage, water and sewer Zahedan, a city of Salmas water and sanitation, water and sewer Semnan, water and sanitation Sanandaj city, Zanjan city water and sewage, water and municipal wastewater site in Kermanshah, Ilam city on water and sanitation, water and sewage company in Zanjan, Semnan city water and sewage, water and sewer Kurdistan, water and sewage, water and sewer Rasht, water and sewer Semnan