ضرورت استفاده از دستگاه های تصفیه آب در منازل

آب شیرین کن خانگی

عامل بسیاری از بیماری ها عدم استفاده از آب سالم است. افزایش جمعیت و رشد آلودگی صنعتی ، همچنین فرسودگی و زنگ زدگی لوله های شهری و داخلی ، باعث کاهش کیفیت آب حتی در شهرهایی که در قدیم آب گوارا داشته اند شده است.

نفوذ آلودگی ها به منابع آب ،باعث افزایش بیماری هایی نظیر وبا ، اسهال وانواع عفونت های پوستی شده و ازدیاد املاح و مواد زاید موجود در آب نیز می تواند باعث بیماری هایی مانند سرطان ریه ، بیماری های کلیوی ، گوارشی و حتی ناراحتی های عصبی شود.

The cause of many diseases, lack of clean water.
Increasing population growth and industrial pollution, urban and inner tubes as well as wear and corrosion, reduce water quality fresh water even in cities that have been in the past.
Influence on water pollution, increased diseases such as cholera, diarrhea, skin infections, types of
Minerals and waste and excess water can also cause diseases such as lung cancer, kidney disease, gastrointestinal and neurological disorders.

Water filters, reverse osmosis, water agencies in soft water, soft water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, water treatment system water tek, soft water, water purifier, water company, Safe, Safe water