فرمول و کاربرد پلی الکترولیت (آکریل آمید)

كاربرد پلی الكتروليت

یک ترکیب شیمیایی با فرمول C3H5NO است که در صنعت برای تولید مواد پلی آکریلامید بکار می رود.

پلی آکریلامید در تصفیه آب آشامیدنی به عنوان یکی از انواع مواد پاک کننده به همراه مواد جامد برای تسهیل تصفیه اب و حذف مواد زائد آن بکار می رود. به علاوه از پلی آکریلامید در تهیه چسب، کاغذ، پلاستیک ها و مواد آرایشی استفاده می شوند.

مواد پلی آکریلامید حاوی مقادیر خیلی کمی از آکریلامید ها است .

آکریلامیدها در دود سیگار نیز وجود دارد و استعمال سیگار بطور قابل توجهی باعث مواجه باآکریلامید می شود.

C3H5NO  a chemical compound with the formula that is used in industry for the production of polyacrylamide.

Polyacrylamide for the treatment of drinking water as one of the detergent with water and remove waste solids to facilitate treatment it is used. In addition, the preparation of polyacrylamide adhesives, paper, plastics and cosmetics use.

Food containing a small amount of acrylamide is polyacrylamide.

There acrylamide smoke and smoking is a significant cause Baakrylamyd face.

Snty, water filter water and industrial effluents Fazlab, use of acrylamide Ha, Sygar, Shamydny, water treatment plant water, Fazlab, Sygar, filter press industry, plastic Rayshy, Ha, Shny, material poly resin Krylamyd,