مشخصات دستگاه تصفیه آب پیوریتیک

تصفیه آب پیوریتک

اگرچه آب شهری که به منازل می رسد تصفیه شده ولی با این حال در بیشتر مناطق سختی آب و سنگینی املاح به هر دلیلی همچنان وپابرجاست و از بین نمی رود

که با وجود چنین دستگاهی به راحتی این مشکل بر طرف خواهد شد.

  دارای شیر برداشت آب

     دارای مخزن 12 لیتری

     دارای شیلنگ و اتصالات کامل نصب

     دارای شیرمیکس یا شیر تنظیم- قابلیت کنترل میزان املاح محلول آب تصفیه شده توسط شیر تنظیم TDS

سیستم قطع کن اتوماتیک تانک (تصفیه آب ( استریل شده توسط کمپانی

     دارای سوئیچ قطع خودکار و اتوماتیک آب در زمان های اضطراری

     مصرف برق بسیار پایین

     مجهز به سیستم تخلیه فاضلاب

Although municipal water that is purified homes However, in most areas, water hardness and heavy minerals also Vpabrjast any reason
And does not go

The existence of such a device will be easily overcome this problem.

With tap water

Has a 12 liter tank

Complete with hose and fittings installed

Has the ability to control the amount of soluble salts Tnzym- Shyrmyks or tap water treated by the regulator TDS

Automatic shut-tank (water treatment (disinfection by company

Have an automatic cutoff switch for water in times of emergency

Very low power consumption

With sanitatio

Tap water, hoses and fittings, Shyrmyks, valve, water soluble salts, automatic stop system, automatic cut off switch, discharge of sewage,