تجهیزات تصفیه آب استخر

تجهيزات تصفيه استخر

انواع فیلترهای تصفیه آب وتعیین ظرفیت آنها

صافی های تصفیه به منظور جداکردن آلودگی ها و ذرات از آب استخر ، مورد استفاده قرار می گیرند و در سه نوع می باشند:

الف) صافی های شنی

ب)صافی های دیاتمی

ج)پلیمری(فایبرگلاس)

صافی های شنی (sand filter)

صافی های شنی تشکیل شده از یک محفظه فلزی یا فایبرگلاس مقاوم نسبت به فشار آب و دانه های شن  ، یا همان سیلیس ، که در اندازه های مختلف چهارگوش به صورت لایه لایه در آن قرارگرفته است.

لایه ها براساس اندازه دانه های شن از شن درشت تا شن ریز از پایین به بالا طبقه بندی می شود.معمولا در فیلترهای شنی ترتیب دانه بندی لایه ها از پایین به بالا به صورت زیر می باشد:

a)سیلیس نمره چهار از قطر8 میلی متر تا12 میلی متر_تقریبا به ارتفاع 5 س

b)سیلیس نمره سه از قطر4 میلی متر تا 6 میلی متر_تقریبا به ارتفاع15س

c) سیلیس نمره دو از قطر2 میلی متر تا 4 میلی متر _ تقریبا به ارتفاع55 س

d) سیلیس نمره یک  از قطر0.5 میلی متر تا 1.5 میلی متر _ تقریبا به ارتفاع25 س

در مجموع ، کل ارتفاع تانک تصفیه 150 سانتیمتر بوده و با توجه به مطالب فوق کل ارتفاع دانه های سیلیس داخل تانک100 سانتیمتر خواهد شد و50 سانتیمتربالای تانک خالی است.این ارتفاع باعث می شود تا در هنگام شتشوی معکوس ، دانه سیلیس به خارج تانک منتقل نشود.

سیلیس با مشخصات لازم به صورت کیسه ای در بازار موجود است.

تاسیسات استخر

مراحل تصفیه در فیلترهای شنی به این صورت است که آب برگشتی استخر از بالا بر روی لایه های شن ریخته می شود وپس از عبور از لایه های مختلف شن ذرات معلق خود را باقی میگذارد و از انتهای مخزن خارج می گردد پس از مدتی کارکرد ، صافی کثیف می شود وفشار آب ورودی به صافیها افزایش می یابد لذا صافی باید تمییز گردد.

بعبارت دیگر صافی ها پس از مدتی کارکرد ذرات معلق چربی داخل آب را به خود جذب می نمایند که این مسئله باعث می شود آب براحتی از صافی عبور نکند و در نهایت افت فشار در صافی زیاد شود.افزایش فشار در فشار سنج ورودی صافی و یا کاهش آب در ورودی های استخر نشانگر این مسئله است که صافی ها کثیف شده اند وباید تمییز گردند.

هرزمان که اختلاف فشار بین قسمت ورودی وخروجی صافی شنی حدود5/3 متر بیشتر از اختلاف فشار در حالت معمولی که صافی تمییز است گردد نشان دهنده آن است که صافی باید شستشو شود.

برای تمییز کردن صافی های شنی ، مسیر جریان آب پمپ را توسط تعدادی از شیرها که بهمین   منظور پیش بینی شده برعکس می کنند تا آب از پایین وارد صافی شود در نتیجه ذراتی که بر روی لایه های شن باقی مانده اند جدا شده واز بالای صافی تخلیه می گردند این عمل را اصطلاحا پس شویی یا (back wash) می گویند

از طرفی گذر حجمی آب برای این کار دو تا چهار برابر دبی تصفیه آب استخر در حالت عادی است و همانطور که اشاره شد برای جلوگیری از هدر رفت ماده صافی در بالای سطح بستر شن ها باید یک فاصله آزاد50تا70 سانتی در نظر گرفت شود.

سرعت آب بر روی بستر صافیهای شنی برای تصفیه آب استخر از طرف سازنده دستگاه اعلام می شود ومعمولا در حالت معمولی حدود4(gpm) بر فوت مربع (10 مترمکعب در ساعت بر متر مربع) می باشد.

تصفیه آب استخر در صافی های شنی به دو عامل ، یکی سطح صافی و دیگری ارتفاع سیلیس ، بستگی دارد و برای بالا بردن راندمان دستگاه باید قبل از ورود آب به دستگاه ، موادمنعقد کننده (زاج) زدتا تصفیه به نحو مطلوبتری صورت پذیرد.

تعداد صافی شنی همیشه بیش از یک دستگاه طراحی وانتخاب می شود تا در هنگام پس شویی یک واحد بتوان از دیگری استفاده کرد.صافی های شنی به دو صورت عمودی وافقی ساخته می شود.

در شکل زیر نمونه ای از دومدل فلزی وپلیمری(فایبرگلاس) صافی که در استخرهای بزرگ و خانگی کاربرد دارد مشاهده می نمائید.در فیلترهای فایبرگلاس قدرت تصفیه گاهی تا22(gpm) بر فوت مربع انجام پذیر است.

Types of filters to determine their capacity

Purification filters to intercept pollutants and particles from pool water, are used in three types are:
A) The sand filter
B) diatom filters
C) polymer (fiberglass)
Sand filter (sand filter)
:
a) The four diameters from 8 mm to 12 mm silica Mtr_Tqryba height 5 years
b) 4 mm to 6 mm diameter silica score three Mtr_Tqryba height of 15 S
c) silica scores from 2 mm to 4 mm in diameter with a height of approximately 55-Q
d) silica score a diameter of approximately 0.5 mm to 1.5 mm in height, 25-Q  .
It features a silica bag in the market.
Pool facilities
the input to the filter is dirty water pressure increases so the filter must be cleaned.
water loss in the input indicative of the fact that the pool was dirty filter must be cleaned.
these are the so-called act of laundering or (back wash) say
However, the passage of bulk water are two to four times the flow rate of water pools in normal and, as mentioned, to prevent loss of the filter at the top of the bed of sand must be a free distance of 50 to 70 cm was used.
Water rate sand filters for water treatment ponds on the grounds stated by the manufacturer is usually normal in about 4 (gpm) to square feet (10 cubic meters per hour per square meter) wide. .
No sand filter design choice is always more than one machine to another during backwash unit can be used in either vertical sand Krd.safy agreement is made.
The following figure shows a sample of the metal models Vplymry (glass fiber) filters are used in residential pools are large and can be seen occasionally check local fiberglass filters filtration to 22 (gpm) square foot is achieved.
Pool water treatment equipment, water filters, sand filters, diatom filters, polymer (fiberglass),
Sand, coarse sand, fine sand, sand filters, silica score of four diameters from 8 mm to 12 mm,
Three grades of silica 4 mm diameter and 6 mm diameter silica scores from 2 mm to 4 mm,
Silica score of diameter 0.5 mm to 1.5 mm, suspended solids, fat, coagulants (alum) Zdta, after laundering or (back wash),