دستگاه تصفیه آب خانگی پایه دار واتر پرو مدل RO-6ML

واتر پرو مدل RO-6ML

دستگاه تصفیه آب خانگی پایه دار مدل RO-6ML

1- دارای مخزن 10لیتری

2- ابعاد دستگاه:  (cm) 37 (L) x 22 (W) x 48(H)

3-ابعاد مخزن ذخیره:  (cm) 28 (L) x 28(W) x 40 (H)

4- حدف ناخالصی ها 95 تا 99 درصد

5- دارای پمپ برای آب های کم فشار

6- جلوگیری از ایجاد رسوب در کتری ، چای ساز و اتوی بخار

7-دارای فیلتر مینرال جهت غنی سازی آب تصفیه شده

8- مخزن ذخیره ضد زنگ

9-قطر شلنگ ها:  ” 1.4

10-دارای فیلترهای پلی پروپیلن ، کربن گرانول ، کربن بلاک ، ممبران ، پست کربن، قلیایی

11- دارای شیر تنظیم TDS

12-ساخت تایوان

تصفیه آب واتر تصفیه آب خانگی واتر پرو٬ جلوگیری از رسوب در کتری٬ دستگاه
تصفیه آب خانگی واتر پرو٬ دستگاه تصفیه آب واتر پرو٬ غشاهای اسمز معکوس
فروش دستگاه تصفیه آب خانگی واتر پرو٬ فیلتر مواد معدنی٬ نماینگی دستگاه
تصفیه آب خانگی واتر پرو٬ واتر پرو

4 remove impurities from 95 to 99 percent

5 with low pressure pumps

6 prevent sedimentation in a kettle, tea maker and iron steam

7-in filter for mineral water enriched

8 stainless steel storage tank

9-diameter hose: “1.4

10-in filters, polypropylene, carbon granules, carbon block, the membrane, post carbon, alkaline

Valve 11 has a TDS

12-Made in Taiwan