فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب

فيلتر پست كربن

این فیلتر به شکل کپسولی پر شده از دانه های کربنی بوده و فقط در تصفیه آب خانگی واترتک با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می شود. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

نوع مرغوب آن معمولا دارای پوسته ی به رنگ سفید روشن و کمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی معتبر می باشد.

The filter capsule form filled
Of carbon granules and water at home
water tek filter with RO system as a fifth
And the storage tank is used. The filter effects The persistence of water in the tank is destroyed and improves the taste of water. Switching time depending on the amount of water passing through it or the amount of water
Liter or gallon capacity water purification units will be listed on the
And usually once each year with the average consumption of a household replaced. The high quality of the usually bright and slightly glossy white shell without stain and blur, making the company is reputable.

Water Tech Water Treatment, Water Purifier Water tek,  method of installing water filters water, soft water, water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water, water filtration system, water purification system water tek, soft water, water purification equipment, water company, Safe, Safe water