دستگاه رومیزی کارگاهی مدل D- 160 قابل اجرا در فاضلاب

سيستم تصفيه فاضلاب

مورد استفاده : اجرای لوله های فاضلاب در طرحهای تأسیسات ساختمان

مشخصات : قایلیت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن از قطر 50 الی 160 میلیمتر با فشار کاری 4 و 6 اتمسفر (فاضلابی)

متعلقات : 1- گیره های مخصوص فولادی جهت جوشکاری لوله ها واتصالات فاضلابی از سایز 50 الی 160 میلیمتر

2- هیتر 1000 وات با پوشش نچسب قابل تنظیم از 50الی 300 درجه سانتی گراد

3- رنده کلاج دار الکتریکی 550 واتی

4- آبکار یاستاندارد قطعات فولادی به میزان 25 میکرون

5- جدول استاندارد جوشکاری براساس استاندارد (1703)

6- جعبه حمل ونقل و میز کار

Used pipes carrying sewage facilities building projects

View: Qaylyt polyethylene pipes and fittings from 50 to 160 mm in diameter with a working pressure of 4 and 6 atm (sewer)

Software: 1. steel for welded pipes and fittings for sewer clips from size 50 to 160 mm

2. 1000-watt heater with non-stick coating, adjustable from 50 to 300 ° C

3. Shave with an electric clutch 550 watt

4. apgar Yastandard steel by 25 microns

5. The standard table of standard welding (1703)

6. The transport box and work desk