تصفیه فاضلاب به کمک نانو کاتالیزور نوری

تجهيزات تصفیه آب صنعتی

محققان به دنبال توسعه روش منحصر به فردی برای تصفیه فاضلاب هستند که بدون استفاده از مواد شیمیایی گران قیمت، کیفیت آب را در مقایسه با روش هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. آخرین مرحله تصفیه آب، حذف موجودات زنده بسیار ریز است. در حال حاضر از کلر به عنوان ماده ضدعفونی کننده استفاده می شود، اما در این صورت حتی پس از تصفیه نیز ترکیبات ارگانیک زیادی در آب وجود خواهد داشت. کلر موجودات زنده ریز را از آب حذف می کند، اما با آلاینده های ارگانیک واکنش می دهد و محصولات جانبی تجزیه ناپذیر و سمی تولید می کند که نمی توان آنها را از آب حذف کرد. انتقال این مواد به محیط زیست و استفاده از آنها در کشاورزی و صنایع دیگر می تواند مشکلات بهداشتی خطرناکی ایجاد کند.

تصفیه فاضلاب به کمک نانو کاتالیزور نوری می تواند جایگزین سومین مرحله تصفیه یعنی ضدعفونی با کلر شود تا موجودات زنده و ترکیبات آلی را به طور همزمان حذف و فاضلاب را به یک منبع آب مناسب تبدیل کند. موجودات زنده ریز به طور طبیعی ترکیبات ارگانیک بزرگ را به ذرات کوچک تری تبدیل می کنند؛ اما از آنجایی که این ترکیبات از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند، برای تجزیه آنها باید از نوعی انرژی استفاده کنیم. این انرژی از اشعه فرابنفش نور خورشید تامین شده و به همراه کاتالیزورهای نوری مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی آزاد شده از واکنش سلول کاتالیزور نوری می تواند موجودات زنده ریز را از میان برده و ترکیبات تجزیه ناپذیر را تجزیه کند. این فرایند به دلیل امکان استفاده مجدد از کاتالیزور های نوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. ذرات کاتالیزوری یا به صورت همگن در محلول پراکنده می شوند، یا به صورت ساختارهای غشایی رسوب داده شده هستند که تجزیه شیمیایی آلاینده ها را امکان پذیر می کنند. با توجه به کاربردها و قابلیت های فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب بسیاری از شرکت ها از این فناوری در تصفیه آب و فاضلاب استفاده می کنند و به همین دلیل امروزه استفاده از محصولات و تولیدات بر پایه فناوری نانو افزایش یافته است. این محصولات اغلب شامل نانوفیلترها و انواع حسگرهایی است که به منظور تشخیص مواد و ذرات موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند.

The researchers sought to develop a unique method for treating waste water Without the use of expensive chemicals, water quality in comparison with the methods currently used  Will increase significantly. The last stage water filtration, removal of organisms is very small. Now of chlorine as a disinfectant used,  But in this case, even after treatment, there are also organic compounds in water.  Micro-organisms to remove chlorine from the water, but reacts with organic contaminants

And atomic and toxic byproducts are produced that can not be removed from the water. Transfer the materials to the environment and their use in agriculture And other industries can cause serious health problems.
Waste water treatment using optical nano-catalyst is filtered and disinfected with chlorine can be replaced by the third stage Organisms and to simultaneously remove organic compounds and convert waste into a suitable water. Micro-organisms naturally large organic compounds into smaller particles are converted; But since these compounds decompose biologically inexplicable, they have some kind of energy we use for analysis. The supply of energy from sunlight and UV light can be used with catalysts. The free energy of the reaction, the catalyst light-cells can be taken from micro organisms and compounds irresolvable split. This is due to the reuse of the catalyst optical economically affordable.
Catalyst particles are homogeneously dispersed in the solution, or membrane structures are deposited The chemical analysis of pollutants are possible.  According to the application and the capabilities of nanotechnology in water and waste water industry, many companies are using this technology in water and waste water treatment And why the use of nanotechnology-based products and production increased. These products often contain NF and a variety of sensors to detect substances and particles in water are used.

Industrial water and wastewater treatment, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, organic contaminants, chemical analysis of pollutants, water and wastewater treatment, waste water treatment, wastewater treatment using optical nano-catalyst, the catalyst particles, structures Ghshayy, Nanv, Technology catalyst nano-optics, optical catalyst, chlorine as a disinfectant