استفاده از ازن برای تصفیه آب استخر

استفاده از ازن برای تصفیه آب استخر

استفاده از ازن :

ازن از اکسیژن تولید می شود. تبدیل اکسیژن به ازن با استفاده از انرژی الکتریکی در ازن ژنراتور اتفاق می افتد. این پروسه در ازن ژنراتورهای تخلیه هاله ای corona Discharge که متداول ترین نوع است بر اثر تخلیه قوس الکتریکی مانند رعد و برق ولی بدون صدا با راندمان بالایی انجام می گیرد. در این روش از ازن به عنوان ضدعفونی کننده اصلی استفاده می شود.

مزایا :

• ازن با قدرت بسیار زیاد در زمانی بسیار کم آب را به طور کامل ضدعفونی می کند

• از بین بردن میکروارگانیسم های مقاوم در برابر کلر

• ازن هیچ باقیمانده ای در آب به جا نمی گذارد

• بو و مزه بد آب را از بین می برد

• ازن پس از ضدعفونی آب به اکسیژن تجزیه می شود و بالا رفتن سطح اکسیژن آب بسیار برای شناگران مطبوع است

• جلوگیری از تولید تری هالومتان ها که ترکیباتی سمی و سرطانزا هستند

• شفافیت بسیار بالای آب

• نصب و عملکرد آسان و فضای مورد نیاز بسیار کم

• ازن مواد آلی را منعقد می کند بنابراین فیلترهای شنی قادر به حذف مواد کلوئیدی ریز می باشند

• توانایی بالا در کنترل فرایند ضدعفونی

معایب :

• به جا نگذاشتن یون فعال در آب

 

The use of ozone:

Ozone is generated from oxygen. Convert oxygen into ozone occurs with the use of electrical energy in the ozone generator. It uses ozone as the primary disinfectant used.

Advantages:

• Ozone with immense power at a time when very little water is completely disinfected

• Eliminate chlorine-resistant microorganisms

• no residual ozone in the water does not fit

• eliminates odor and bad taste in water

• Ozone disinfection after water is decomposed into oxygen and water oxygen levels rise very pleasant for swimming

• prevent the formation of trihalomethanes, which are toxic and carcinogenic compounds

• very high water transparency

• Easy to install and require very little space

• Ozone coagulating organic matter thus filter to remove fine colloidal materials are

• High ability to control the sterilization process

Disadvantages:

• Since leaving the ion in water

Industrial, water purification water purification system water purification industry by removing half Snty, Mykrvarganysm, Azn, very Zyad, ozone for disinfection power of ozone to oxygen conversion Knndh, Azn, water to prevent the formation of trihalomethanes Astkhr, Ha, Removal Ryz, colloidal process Shny, ions in water filters Zdfvny,