دستگاه آب تصفیه کن

آب تصفیه کن

آب به عنوان اساسی ترین ماده هستی ، عنصر اصلی حیات انسان و همه موجودات زنده میباشد. بیش از 60 درصد بدن انسان را آب تشکیل میدهد و بخاطر وابستگی زیاد انسان به عناصر حیاتی ، وجود هرگونه ناخالصی هرچند به میزان اندک تاثیر زیادی بر سلامت انسان دارد.

بیش از 700 نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آب های جاری و زیرزمینی میباشد.

آب سالم و گوارا آبی بدون طعم و بو میباشد ولی الزاماً عدم وجود طعم و بو نشان دهنده آبی مطلوب نمیباشد. وجود ناخالصی هایی نظیر نیترات و آرسنیک اگر چه باعث تغییر طعم و بو نمی گردد ولی از خطرناک ترین عناصر موجود در آب میباشد.

در تاسسیات آب شهری از کلر به منظور ضدعفونی نمودن آب استفاده میشود. اگر چه این ماده شیمیایی از انتقال امراض بوسیله آب جلوگیری میکند ولی کلر موجود در آب در مقابله با ارگانیسمهای آلی ، ماده ای سمی به نام تری هالومتانها را تولید میکند که ماده ای سرطانزا میباشد.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس که صرفاً فیزیکی و با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا و بدون اضافه کردن مواد شیمیایی صورت میگیرد ، بنا به توصیه سازمانهای جهانی بهداشت آب نظیر NFS موثرترین و کاربردی ترین روش برای تصفیه آب لوله کشی شهری ، آبهای سطحی و زیرزمینی و حتی آب دریا میباشد.

با توجه به موارد فوق این شرکت در راستای عرضه دستگاههای تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) در اندازه های خانگی ، تجاری و صنعتی با برترین برند های ساخت تایوان فعالیت مینماید.

این شرکت علاوه بر عرضه محصولات مذکور ، در زمینه نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری ، خدمات فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش دستگاههای تصفیه آب ،فعال میباشد.ضمناً در این فروشگاه انواع مختلف محصولات شوینده و بهداشتی نیز عرضه میگردد.

 دستگاههای عرضه شده شامل یک سال گارانتی قطعات غیرمصرفی و 10 سال تضمین تامین قطعات میباشد.

دستگاههای عرضه شده با آخرین متدهای روز دنیا تولید و کنترل کیفی میگردد تا دستگاههایی با بهترین کیفیت یه شما عرضه گردد.

Water as the fundamental substance of the universe, and all living creatures is the main component of human life. More than 60 percent of the human body is composed of water and vital nutrients for the human high affinity,
The presence of impurities, although marginally significant impact on human health.

More than 700 kinds of harmful chemicals have been detected in water
Mainly caused by industrial wastewater and urban sewage and detergents penetrate pests and pesticides in ground water is flowing.

Clean water and fresh water with no taste or smell, taste, and smell are not necessarily indicative of the lack of water is weak..

Facilities of chlorine in tap water to disinfect the water. Although this chemical to prevent the transmission of diseases by water
The chlorine in the water to deal with organic organisms, which produce toxic substances called THMs are carcinogenic.

Reverse osmosis water filtration purely physical, with a semipermeable membrane without the addition of chemicals is done,
According to the World Health Organization recommends the most effective and most practical method for the purification of water, such as NFS municipal tap water, surface and underground water and even sea water

According to the above relation to supply water purification systems, reverse osmosis (RO) in the domestic, commercial and industrial construction with the top brands in Taiwan is active.

The company also offers products mentioned in the installation, commissioning, service and maintenance, engineering and technical services and after sales service of water purification systems, is activated.
Meanwhile, it stores a variety of cleaning and hygiene products are also offered.

Equipment supplied includes one year warranty and 10 year parts Ghyrmsrfy parts are secure.

Devices supplied with the latest methods of modern production and quality control devices is to offer you the best quality one