آب شیرین کن خانگی هفت مرحله ای سافت واتر ( RO+ORP+UV )

تصفیه 7مرحله ای RO+ORP+UV

کاربرد: تامین آب سالم و عاری از هرگونه آلودگی های میکروبی، ویروسی، املاح مضر، سختی، نیترات، جیوه، شوری، رنگ و بوی نا مطبوع آب .

مرحله اول : فیلتر پلی پروپلین 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر، ترکیبات آلی، رنگ،طعم و بوی آب

مرحله سوم: فیلتر کربن بلاک با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب

مرحله چهارم : غشای ممبراین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0/001 میکرون

مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم، بو و مزه آب

مرحله ششم : فیلتر ORP جهت تنظیم PH، قلیایی کردن آب، تنظیم TDS آب خروجی و بهبود کیفیت آب مصرفی

مرحله هفتم : ضد عفونی کننده UV جهت ضد عفونی، استریلیزه کردن آب و از بین بردن ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها و کلیه میکرو ارگانیسم ها

Desalination home seven stages of soft water

Application: Water supply safe and free of microbial contamination, viral, toxic minerals, hardness, nitrates, mercury, salt, water color and odor conditioning.

Step 5 micron polypropylene filter to remove the clear coat of mud, sand and other suspended contaminants

Second, powdered with white shell carbon filter to remove chlorine, organic compounds, color, taste and odor of water

Third stage: carbon block filter with a white shell to complete the second step of removing the chemicals in the water

Stage IV: Mmbrayn membrane to remove salts harmful to size 0/001 micron

Step Five: inline carbon filter to improve taste, odor and taste of water

Step Six: Filter ORP to regulate PH, alkaline water, adjust the output water TDS and improve water quality

Step Seven: UV disinfectant for disinfection, sterilization of water and eliminateviruses, germs, bacteria and micro-organisms all

Microbial contamination, sterilization of water, adjust the output water TDS, Mmbrayn membrane filter, ORP, polypropylene filter, carbon block filter, inline carbon filter, carbon filter powder, alkaline water