کاربردهای سیستم اسمز معکوس

سیستم و عملکرد اسمز معکوس

-شیرین سازی انواع آب های لب شور و دریا جهت مصارف شرب

-تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت استفاده دام و طیور

-تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی و گلخانه ای

-تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایشی

-تامین و تولید آب فرآیندی کارخانجات پتروشیمی ، فولاد ، نساجی ، کاغذ سازی ، رنگ سازی و …

-تولید آب مصرفی نیروگاههای بخار وسیکل ترکیبی

-تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و بدلهای حرارتی

-تامین و تولید آب و دستگاههای دیالیز بیمارستان ها

-بازیافت پساب های صنعتی

– Desalination of brackish and sea water types for drinking
– Production of water for livestock and poultry
– Supply of water for agriculture and greenhouse
– Supply and process water production plants, pharmaceutical and cosmetics
– Supply and process water production plants, petrochemical, steel, textile, paper, paint, etc.
– Production of steam water mixture Vsykl
– Supply and production of boilers, refrigeration systems and heat duplicates
– Supply of water and dialysis machines hospitals
– Recycling of industrial waste

Water purification sure, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Shamydny, Elijah water, sweet water, reverse osmosis systems, industrial water recycling, water supply and manufacture of boilers, water treatment, physical treatment, water purification and desalination of seawater, Contaminant removal, removal of suspended solids, semi-permeable membrane, total dissolved solids in water