اشعه فرابنفش یا ماورای بنفش

تصفیه آب دو مرحله ای

آفتاب سوختگی، برنزه شدن، پیری زودرس پوست و التهاب قرنیه ناشی از نور، شایع ترین اثرات حاد و سرطان پوست، آب مروارید و تضعیف دستگاه ایمنی بدن مهم ترین اثرات مزمن پرتوهای فرابنفش خورشید (UV) است. اگرچه مقادیر کم پرتو فرابنفش برای انسان سودمند است و برای تولید ویتامین D ضروری است و همچنین در درمان بعضی بیماری ها مانند نرمی استخوان و اگزما مورد استفاده قرار می گیرد، اما قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش پرتوهای فرابنفش، اثرات حاد و مزمنی را برای سلامت پوست، چشم و سیستم ایمنی انسان دارد.

از آنجا که پرتو فرابنفش در ۱۳۰ تا ۱۴۰ روز از سال معمولا در وضعیت خطرناک قرار دارد، می توان گفت که خطرناک بودن این پدیده فقط مربوط به طی چند روز گذشته نبوده و مردم باید به پیشگیری از ابتلا به اثرات سوء این پرتو، توجه جدی داشته باشند.

اشعه فرابنفش یا ماورای بنفش بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس است که توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. طول موج این اشعه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر است، در حالی که طول موج نور مریی ۴۰۰ تا ۷۸۰ نانومتر است. در واقع اشعه فرابنفش در طیف امواج الکترومغناطیسی بین نور مریی و اشعه ایکس قرار می گیرد.

این اشعه از کجا می آید؟

منبع اصلی اشعه فرابنفش، خورشید است. برخی از انواع لامپ ها هم این اشعه را از خود ساطع می کنند.

ویژگی های این اشعه چیست؟

انرژی اشعه فرابنفش بیشتر از نور مریی و اشعه مادون قرمز بوده و به همین دلیل می تواند الکترون ها را از اتم خود خارج کرده و موجب تخریب مولکول شود. این خاصیت در موجودات زنده باعث آسیب به سلول ها و ژن ها و برخی انواع سرطان می شود.

انواع این اشعه کدامند؟

اشعه فرابنفش را می توان از روی طول موج آن به سه نوع اصلی تقسیم کرد که عبارتند از: نوع «B»، «A» و «C». اشعه فرابنفش نوع «C» از همه مضرتر بوده ولی خوشبختانه لایه «ازن» مانع از رسیدن آن به سطح زمین می شود. در قسمت هایی از جو زمین که لایه «ازن» از بین رفته باشد (مانند بخش هایی از استرالیا) این اشعه به سطح زمین رسیده و تاثیرات مخرب خود را بر جای می گذارد. انرژی اشعه فرابنفش نوع «B» از نوع «C» کمتر است، بنابراین تنها بخشی از آن به سطح زمین می رسد و از اثرات قابل مشاهده آن آفتاب سوختگی است. تحقیقات نشان می دهد که هر چقدر شدت و تعداد دفعات آفتاب سوختگی در زندگی شخص بیشتر باشد احتمال ابتلای وی به سرطان پوست افزایش می یابد.

اشعه فرابنفش نوع «B» باعث موتاسیون (جهش) در ژن ها شده و به این وسیله به سرطان پوست منجر می شود. اشعه فرابنفش نوع «A» بیشترین طول موج و کمترین انرژی را داشته و تقریبا بدون اینکه توسط لایه «ازن» فیلتر شود، به سطح زمین می رسد. نفوذ اشعه فرابنفش نوع «A» در پوست بیشتر بوده و نقش مهمی در پیر شدن پوست و ایجاد چین و چروک در آن دارد. امروزه ثابت شده که این نوع از اشعه فرابنفش در ایجاد بسیاری از سرطان های پوست نقش موثری دارد. در تخت هایی که به طور مصنوعی و به قصد برنزه کردن، اشعه را به سطح پوست می تابانند، بدن در معرض مقادیر زیادی اشعه فرابنفش نوع «A» قرار می گیرد که این مساله به «DNA» (مواد ژنتیکی) سلول ها آسیب رسانده و موجب سرطان پوست، لک شدن و چین و چروک زودرس آن می شود. اثرات مخرب اشعه فرابنفش به پوست محدود نمی شود. برای مثال در چشم باعث درد، تاری دید، کوری موقت و نیز کدورت عدسی چشم یعنی کاتاراکت یا آب مروارید می شود.

 Sunburn, tanning, premature skin aging and inflammation of the cornea caused by light, the most common acute effects of skin cancer, cataracts and weakened immune system is the most important chronic effects of the sun’s ultraviolet radiation (UV) is.for healthy skin, eyes and immune system in humans.have.
UV or ultraviolet portion of the electromagnetic spectrum that is visible to the human eye. This radiation has wavelengths between 100 and 400 nm, while the wavelength of visible light from 400 to 780 nm. The ultraviolet radiation in the electromagnetic spectrum between visible light and X-rays are placed.
● Where is the light?
The main source of ultraviolet light, the sun. Some types of light bulbs also emit radiation.
● What are the characteristics of this radiation?
More energy than visible light and infrared, ultraviolet, and therefore can remove electrons from atoms and molecules to be destroyed. This property causes damage to cells and genes in living organisms and some types of cancer.
● What types of radiation?
UV rays can be divided into three main types based on its wavelength: the type «B», «A» and «C». UV Type «C» of all harmful, but fortunately layer “ozone” is prevented from reaching the earth’s surface. In parts of the layer of the atmosphere, “ozone” is missing (such as parts of Australia), the radiation reached the surface and its devastating impact on their life. UV energy type «B» of «C» is lower, so the only part of the Earth’s surface and the visible effects of sunburn. Research shows that as much intensity and frequency of sunburn in a person’s life, she is more likely to increase skin cancer.
UV type «B» causing mutations in genes and thereby lead to skin cancer. UV type «A» The wavelength and lowest energy and almost without the layer of “ozone” filter, the Earth’s surface. UV penetration type «A» and more important role in skin aging and wrinkles in it. Has been proved that this type of ultraviolet radiation has an important role in the development of skin cancer. In bed with the intention of artificially tanning rays on the skin surface, sparing the body is exposed to large amounts of UV type «A» is the question of the «DNA» (genetic material) damage cells. and can cause skin cancer and premature wrinkles stain it. The damaging effects of ultraviolet radiation on the skin is not limited. For example, eye pain, blurred vision, temporary blindness and cataracts are a clouding of the eye lens.

Easy but a two-step water purification, water purification soft water, water purification, water purification Life salty soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, price water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek