بویلر واترتیوب

بویلر واترتیوب

بویلرهای واتر تیوب (Water tube boiler) از انواع بویلر های فولادی است که برای کار در فشار های بالا ساخته می شوند.

 در این نوع از بویلر، آب در درون لوله ها درجریان است و آتش مستقیم به لوله ها برخورد می کند. این بویلر ها تا فشار هایی بالاتر از 100 بار نیز ساخته می شوند.

 دیگ بخار واترتیوب

بویلر واتر تیوب با سوخت ذغال سنگ

آتش تولید شده توسط مشعل در کوره دیگ واترتیوب یک جریان گاز داغ (دود) را تولید کرده که تمامی لوله ها را احاطه می کند. در نوع بخار این دستگاه آب جاری در لوله ها گرما را گرفته و به بخار تبدیل می شود و به درون درام یا کلکتور بالای دیگ راهنمایی می شود. (Steam Drum )  بخار اشباع نیز از بالای درام به داخل سوپر هیتر منتقل می شود تا بخار اشباع به بخار سوپر هیت تبدیل شود. بخار سوپرهیت شده هم به مصرف مورد نیاز می رسد. بخار سوپر هیت به عنوان بخاری تعریف می شود که در فشار خاص از دمای نقطه جوش آب، دمای بالاتری را دارا می باشد.

بخار سوپر هیت یک گاز خشک به حساب می آید که برای چرخاندن توربین ها در نیروگاه های بخار ( تولید برق) استفاده می شود. برای صرفه جویی در مصرف آب و هزینه ی تهیه آب مناسب برای بویلر ها، این بخار پس از استفاده در توربین و تولید کار در منبع کندانس یا برج های خنک کننده به آب تبدیل شده و پس از گذشتن از مراحل دیگر دوباره به دیگ وارد می شود.

آب سرد در درام پایینی دیگ وارد شده، که این آب ممکن است به وسیله اکونومایزرها و پیش گرمکن ها قبل از ورود به دیگ گرم شده باشد.

دیگ های واتر تیوب در نیروگاه ها تا دمایی بالغ بر ۵۵۰ درجه سلسیوس و در فشار ۱۵۰ بار بخار تولید می کنند.

Water Tube Boilers (Water tube boiler) of steel boiler to operate at high pressure are made.

In this type of boiler, the water inside the pipes during the collision and fire directly into the tube. The boiler pressure higher than 100 bar are also made.

Boiler Vatrtyvb
Water tube boiler with coal fuel
Vatrtyvb boiler furnace flame produced by the burner in a hot gas stream (smoke) generated that surrounds all pipes.

The current water system in the form of steam in heat pipes and vapor becomes
And into the boiler drum or collector’s guide.
(Steam Drum ) Saturated steam is transferred from the drum into the saturated steam super heater to become super heated steam. Superheated steam is required by the consumer. Super heated steam is defined as steam at a certain pressure and temperature of the boiling point of water, is capable of higher temperatures.
Super heated steam to turn a turbine, which is a dry gas and steam power plant (power generation) is used.
Cold water enters the boiler drum is low, the water may be a pre-heater and economizer before entering the boiler is heated.
Water tube boilers in thermal power plants to over 550 ° C and 150 bar pressure steam produced.To conserve water, the cost of providing water for the boiler, the steam is then used.The turbines will produce condensate or cooling tower water source is turned on and after going through the steps again into the pot
Bkhar, water boiler boiler boiler sales performance Bkhar, selection Bkhar, Boilers Boilers Bkhar, various types of boiler inspection boiler Bkhar, Bkhar, Bkhar, boiler boiler boiler Babl, Aystadh, the standard boiler boiler boiler Btn, Frvsh, electric steam boiler