دیگ بخار استاندارد

دیگ بخار استاندارد

در صنایع مختلف جهت گرمایش استفاده از روش انتقال حرارت غیر مستقیم از طریق برخی از سیالات بسیار رایج می باشد.
دیگ بخار به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات و ماشین آلات گرمایشی بوده که در صنایع غذایی ، نساجی، نفت ، پتروشیمی ،شیمیایی، یونولیت، بتن سازی، تولید قارچ ، تولیدقند، بیمارستان هاو ….، مورد استفاده قرار می گیرد.


از دیدگاه طراحی بویلرهای بخار اصولاً  این محصول در دو نوع لوله آبی (WaterTube) و لوله آتشی (Fire Tube)، طراحی می گردد.
مهمترین مزیت بویلر های بخار ارائه شده، استاندارد بودن آنها می باشد که از جهت ایمنی و کیفیت مواد مصرفی به هیچ وجه با محصولات غیر استاندارد قابل مقایسه نمی باشند.
و همچنین نکته مهم دیگر اینکه در این شرکت کار نظارت، بازرسی و کنترل کیفی بویلر توسط بزرگترین شرکت بازرسی فنی دیگ بخار در ایران انجام می شود.
ظرفیت تولید دیگهای بخار در شرکت مشهدبخار از میزان 50 کیلو گرم درساعت  الی 400 کیلو گرم درساعت  به صورت طرح عمودی و همچنین از 100  کیلو گرم درساعت  الی 15000 کیلو گرم درساعت، در طرح افقی قابل ارائه می دهد

In various industries for indirect heating through heat-transfer method of the fluid is very common.
Boiler heating equipment and machinery is as important as food, textiles, petroleum, petrochemical, chemical, Yonolit, concrete building, mold production, Tvlydqnd, hospitals Howe …. used to be.
This product was originally developed from the perspective of steam fired water tube type (WaterTube) and fire tube (Fire Tube), is designed.
The main advantage of steam boiler, provided they are the standard for safety and quality of materials are not comparable in any way with non-standard products.
The company also important to note that the monitoring, inspection and quality control of boiler by the boiler will be the largest Inspection Company.
The production capacity of the company’s boilers Mshhdbkhar of 50 kg to 400 kg hr hr as well as the vertical projection of 100 kg to 15,000 kg hr hr, the landscape plan offered

 Steam boiler boiler dike maintenance, car wash boiler, boiler Arak, a standard boiler, boiler Osvah, of boilers, boiler COLD, Ansar boiler, boiler, Iran, boiler, boiler stand