مزیت، ویژگی و عملکرد دستگاه سختی گیر

عملکرد دستگاه سختی گیر

مزیتهای سیستم سختی گیر :

راهبری ساده

سرعت بالا در تصفیه

هزینه نگهداری کم در بهره برداری

نیاز به فضای کم در نصب و بهره برداری

ویژگی های سختی گیر :

قابلیت تحمل فشار تا 10بار

مجهز به شیر هوا گیری و فشارسنج

بدنه از جنس استیل / فایبر گلاس (FRP) / کربن استیل

قابل ارائه با سه شیر دستی، نیمه ‌‌اتوماتیک و تمام اتوماتیک جهت شستشوی معکوس

عملکرد سختی گیر  :

سختی آب ، ناشی از کاتیون های کلسیم و منیزیم و به مقدار کمتر ترکیبات فلزاتی چون آهن، منگنز و آلومینیم می‌باشد. از آنجایی که سه فلز مذکور به مقادیر جزئی در آب موجودند لذا اثر آنها در سختی آب کم است بنابراین کاتیون های کلسیم و منیزیم عامل اصلی ایجاد سختی آب به حساب می آید .

سختی آب ، بر حسب واحدهایی مثل  میلی گرم یون در لیتر ، میلی اکی والان گرم در لیتر ، معادل کلسیم کربنات حل شده در آب ، درجه آلمانی و درجه فرانسوی بیان می شود .

1 درجه آلمانی =   17.8ppm معادل کربناتی

1 درجه فرانسوی =  10ppm معادل کربناتی

Softener system advantages:
Simple navigation
Speed Up Treatment
Low maintenance cost of operation
Requires little space for installation and operation
Softener features:
Able to withstand pressures up to 10 bar
Equipped with air valve and pressure measurement
Body of steel / fiberglass (FRP) / carbon steel
Available with three valve manual, semi-automatic and fully automatic backwash for
The softener:
Water hardness, calcium and magnesium cations due to the lower amount of metal compounds such as iron, manganese and aluminum, respectively. Since these three metals in water are available to trace the effects of water hardness is low in calcium and magnesium cations, therefore, water hardness is a major factor.
Water hardness in terms of units such as mg l ion, mEq per liter of calcium carbonate dissolved in water, the degree of German and French is spoken.
1 ° German = 17.8ppm carbonate equivalent
1 degree of carbonate French = 10ppm

Produced water softener, water softener construction, industrial water softener, steel, fiberglass (FRP), carbon steel, water hardness, high speed filtration system, water softener, backwash, creating the hardness of water, the water softener advantages softener system, features a water softener, calcium and magnesium cations, calcium carbonate