مشخصات فنی دستگاه تصفیه آب خانگی soft water

تصفیه آب سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water قابلیت این را دارد که در  هر ساعت 8 لیتر آب تصفیه شده تولید و عرضه کند .

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water قابل نصب در زیر سینک آشپزخانه و یا دیوار آشپزخانه و هر هر محلی بنا به خواسته مشتری است.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه سافت واتر در کرج محصول خود را تهیه کنید.

حداقل دمای محیط دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر ۵ درجه سانتیگراد می باشد.

حداکثر دمای محیط دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر ۵۰ درجه سانتیگراد است.

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water دارای گیج فشار بمنظور نمایش و کنترل فشار آب خروجی از فیلترهای سیستم پیش فیلتراسیون می باشد. در صورتیکه عقربه فشارسنج از  20 Psi کمتر باشد ، باید نسبت به تعویض فیلترهای P.P و کربن اقدام شود.

دستگاه تصفیه آب soft water,
دستگاه تصفیه آب soft water,
قیمت دستگاه تصفیه آب soft water,
دستگاه تصفیه آب خانگی soft water,

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water دارای شیر برقی می باشد و در مواقعی که برق و یا جریان آب قطع شود، آب ورودی به سیستم را قطع می کند .

دستگاه تصفیه آب خانگی soft water دارای شیر میکس می باشد این قطعه جهت رفع تلخی آب توسط سه‌راهی از خروجی آب فیلتر سوم یا دوم به خروجی آبی که داخل تانک به عنوان آب استریل وصل می‌شود ارتباط داده شده و توسط دسته شیر هر دو آب با هم ترکیب می‌گردد.

The device is capable of producing 8 liters of water per hour.

Installed under the kitchen sink or kitchen wall according to customer preference.

Minimum temperature: 5 ° C.

Maximum temperature: 50 ° C
Pressure gauge, pressure control to display the output of filters and filtration system. If the needle gauge is less than 20 Psi, PP and carbon filters should be replaced to act
SOL: when electricity or water flow is interrupted, the water entering the system will hang.

Household water purification device has the potential to soft water 8 liters per hour of treated water production and supply.

Soft water, domestic water purifier installed under the kitchen sink or kitchen wall and every local, according to the customer’s wishes.

At least 5 ° C ambient temperature domestic water purifier water is soft.

Maximum ambient temperature 50 ° C water is soft domestic water purifier.

Domestic water purifier for soft water with a pressure gauge and control the water pressure is output from the pre-filtration system filters. If the needle pressure of 20 Psi less, the need to replace filters and carbon P.P act.

Household water purification device has a solenoid valve is soft water and when the water flow is interrupted electricity or water cut log.

is combined.

Mix milk (to eliminate the bitter water) by three-way or two-thirds of the output filter water tank to the water outlet is connected to a sterile water
Linked together by a bunch tap water is both.

Water purification soft water, soft water purifier home water treatment device Vatr, soft water, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, safe water companies, water treatment machine sales safe water, water purification soft water pricing, water agencies in Tehran, safe,safe water agency