مواد شیمیایی موجود در آب و نقش دستگاه تصفیه اب

مواد شیمیایی موجود در آب

یک دستگاه تصفیه آب استاندارد می تواند کلیه سموم و مواد شیمیایی مضر برای بدن که در برخی از آب های آشامیدنی موجود می باشد را از بین برده و آبی گوارا و خوش طعم و مطلوب برای شما همشهری گرامی و خانواده محترمتان فراهم کند.

وجود نیترات در آب آلوده: باعث مسمومیت کودکان و همچنین نرسیدن اکسیژن لازم به بافت و عوارضی مانند تیرگی اطراف چشم و سرطان می شود.

وجود آرسنیک در آب آلوده: باعث خطر بروز سرطان و بیماری های کلیوی و کبدی می شود.

وجود حشره کش و آفت کش در آب آلوده: باعث بیماری های اعصاب و روان و مشکلات کلیه و کبد، کم خونی و بیماری های تناسلی می شود.

وجود سرب در آب آلوده: باعث افزایش مواد سمی در بدن (Toxic) بروز بیماری ها خصصوصا در زنان باردار و اطفال می شود.

وجود زنگ آهن در آب آلوده: باعث آلاینده های ناشی از فرسودگی انشعابات می شود.

Presence of nitrate in water: toxic children as well as the necessary supply of oxygen to tissue and complications such as darkening around the eyes and cancer.
There arsenic in contaminated water: the risk of cancer and kidney disease, and liver.
There insecticides and pesticides in contaminated water causes mental illness and kidney and liver problems, anemia and diseases of the genitals.
Lead in water: increased toxins in the body (Toxic) the occurrence of diseases in pregnant women and children is Khssvsa.
There was rust on Contaminated water causes pollution caused by the wear and tear splits. Water purification soft water, soft water, domestic water treatment, water purification soft water, water purification soft water, domestic water purifier soft water, soft water, domestic water purifier, water purifier manufacturer, selling water purifier, the price of water purification soft water, household water purifier prices, the price of household water purifiers soft water machine, water purifier price

Water purification soft water, soft water, water purifier, home water treatment device, soft water water purification soft water, domestic water treatment in Karaj, soft water, domestic water, domestic water treatment Branch, Water site Safe, Safe Water Company, Sell water Purifier soft water, water purification equipment sales Safe, soft water filter, water purifier, domestic prices of soft water, water purification soft water sale