آنتی اسکالانت – ماده ضد رسوب ممبران

ضد رسوب آنتی اسكالانت

بخاطر وجود نمک های محل شده درآب ورودی به دستگاه های تصفیه آب به سبک اسمزمعکوس و آب شیرین کن و به وجود آوردن گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس ، واصطلاحا پدیده scaling ایجاد می شود . از آن دست موادی که بر پوسته پلی آمید ( ممبرین) رسوب ایجاد می کند ، باید به کربنات کلسیم (CaCO₃) ، سولفات کلسیم (CaSO₄) ، سولفات باریم (BaSO₄) ، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) توجه نمود . رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر رایج هستند اما دردسر ساز هستند . برای ممانعت این نمک های حل شده بر روی ممبران به آب وارده به سیستم RO آنتی اسکالانت Antiscalant اضافه می شود . عیوب به کارگیری از آنتی اسکالانت بی کیفیت باعث کم شدن گنجایش تولید ، زیاد شدن مقدار نمک های حل شده درآب تولید TDS خروجی تولید ، بالا رفتن فشار بر پمپ های طبقاتی و کم شدن طول عمر پمپ و افزایش برق مصرف شده به دلیل افزایش مقدارآمپر ، کثرت در شستن ممبران نشات گرفته از مسدود شدن و در اخر کم شدن طول عمر در ممبران ها و عوض شدن زود هنگام آن می شود .

شستشوی ممبران

آنتی اسکالانت ارائه شده توسط این شرکت در اقسام گوناگون برای هدایت در دستگاه های اسمز معکوس با آب ورودی لب شور و دستگاه اسمز معکوس با آب ورودی دریایی و اقسام آنالیزهای ورودی آب رسیدگی و به مشتریان گرامی عرضه می شود . مقداراستفاده ، کارکرد و کارایی آنتی اسکالانت با اهمیت به نرم افزارهای شرکت عامل و همچنین کیفیت آب ورودی (لب شور – دریایی ) به دستگاه های اسمز معکوس اندازه گیری و به متقاضیان گرامی عرضه می شود . شرکت بعنوان وارد کننده  اصلی و مستقیم آنتی اسکالانت آمادگی خود را جهت همکاری با صاحبنظران و متخصصان و همکاران گرامی اعلام می کند .

Because of salt water at the entrance to the water treatment and desalination RO style and creating congestion and deposited in the pores of micron polyamide reverse osmosis membrane, Vastlaha scaling phenomenon occurs. Of those polyamide materials on the shell (membrane) of deposits will be calcium carbonate (CaCO₃), calcium sulfate (CaSO₄), barium sulfate (BaSO₄), and strontium sulfate (SrSO₄) noted. Deposits of silica (SiO₂) and calcium fluoride (CaF) are less common but troubling. The salt solution on the membrane to prevent water damage to the RO system Antiscalant anti Askalant added. The deployment of anti Askalant quality defects reduce production capacity, increasing the amount of salt dissolved in water TDS production output, increasing pressure on the pump class and low power consumption due to increased life expectancy and increased pump Mqdarampr,and the incoming sea water reverse osmosis water inlet wide investigation and analysis will be released to customers. Mqdarastfadh, performance and efficiency of anti Askalant important software operating company as well as the quality of the water (brackish – marine) reverse osmosis system to measure and celebrate the applicants supplied. Caspian conformity Rshya as the main importer and direct anti Askalant its readiness to cooperate with experts and colleagues, Dear says.  Fyltrtsfyh Gyr, hard water, anti-fouling system Mghnatysy, anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling water, electronic anti-fouling, anti-fouling magnetic, magnetic anti-fouling, anti-fouling deposits Kvlr, pills, the price of electronic anti-fouling, anti-fouling agent , anti-fouling liquid packaging solution, anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling anti-fouling dm boiler