فیلتر الیاف 5 میکرون کپسولی PP 5M 12″ in Line

فیلتر الیافی 5 میکرونی

این فیلتر از الیاف پلی پروپیلن با منافذی به قطر 5 میکرون که درون یک محفظه استوانه ای شکل قرار دارد ساخته شده و عمده تفاوت آن با فیلتر نوع اول “10 PP در این جا این است که فیلتر نوع اول بدون محفظه بوده و برای استفاده آن از یک محفظه ثابت استفاده می شود. ولی فیلتر PP کپسولی خود دارای محفظه ایست که همراه با آن محفظه تعویض می شود.

برخی از دستگاه های تصفیه آب به گونه ای طراحی شده اند که فضای کمتری اشغال کرده و یا جهت زیبایی دارای کاور می باشند. برای کوچکتر کردن این دستگاه ها بجای استفاده از محفظه های ثابت فیلتر که فضای بیشتری اشغال می کنند از فیلترهایی که خود دارای پوسته نازکی بوده و فضای خیلی کمتری را اشغال می کنند استفاده میشود. این فیلتر هم در چنین دستگاه هایی و همچنین در برخی از آبسردکن ها که قابلیت تصفیه اب دارند بعنوان فیلتر اول جهت حذف شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ آب ، لجن و تمام ناخالصی های بزرگتر از 5 میکرون استفاده شده و زمان تعویض آن به میزان مصرف و ناخالصی های معلق آب بستگی داشته و معمولا برای آبهای شهری بین 3 تا 6 ماه متغییر است.

This filter with a pore diameter of 5 micron polypropylene fiber that is located inside a cylindrical chamber

Made a major difference with the first filter “10 PP is here
The first type of filter chamber and without the use of a stationary container.
But PP capsule filter that comes with its own compartment container is replaced.
Some water purification systems are designed to occupy less space
Or the beauty of their cover. Smaller for the devices instead of fixed chamber filter that occupy more space
The filters have a thin crust and occupy much less space is used. It is in such devices as well as some of the cooler is capable of treating water as a first filter to remove sand, silt, rust, water, mud and all impurities larger than 5 microns are used And the replacement of the amount of water and suspended impurities depend Often used for urban water varies between 3 to 6 months.

Hayzhnyk Water Treatment, Water Purifier sure, alkaline water machine, soft water, domestic water, soft water purifiers, water purifiers, home water treatment system in Karaj, home water purifier price in Tehran, Karaj home water treatment system, water treatment system softwater, karaj home filtration system, water purification soft water prices, prices of soft water Vatr, representative water Purifierkaraj