دستگاه تصفیه آب ام واتر AMWater

تصفیه آب AMWater

آیا می دانید چرا آب چشمه یا آب زمزم خاصیت شفا بخشی دارد?

آیا میدانید بیماری های شایع زندگی های شهری امروز مانند میگرن ، دیابت ، ام اس ، افسردگی ، استرس ، درد مفاصل و رماتسیم ، فشار خون ، چربی خود و … ناشی از چیست?

دستگاه تصفیه آب Amwater Actify قابلیت تصفیه و برگرداندن ساختار آب به حالت 100 درصد طبیعی را دارد.

با مصرف این آب PH بدن تنظیم می شود و باعث تقویت و اصلاح ناهنجاری های میدان های انرژی (bio-energetic field) اطراف بدن می گردد.

ویژگی های این دستگاه:

– تولید آب قلیایی (برای پخت و پز غذا و چای) ، اسیدی (برای شستشو بدن و صورت و طروف) و خنثی (برای مصرف دارو)

– یونیزه کردن آب

– تغییر مزه و بوی بد ناشی از کلر

– رفع عوامل مسموم کننده آب

– ORP تا منفی 500 میلی ولت

– 9 مرحله تصفیه

Do you know why the water of Zamzam water has healing properties?

Do you know the common diseases of urban life today, such as migraines, diabetes, multiple sclerosis, depression, stress, joint pain and Rmatsym, blood pressure, fat and from what?

Water Purifier Water Amwater Actify ability to return the structure of water is 100% natural.

By taking the water PH and correcting deformities of the body and strengthens the energy field (bio-energetic field) around the body.

Features of this machine:

– Production of Alkaline water (for cooking and tea), acidity (for washing body and face and Trvf) and neutral (for drug use)

– Ionized Water

– Change the taste and odor caused by chlorine

– Elimination of toxic water

– ORP of 500 mV negative

– 9 Stage Filtration

Three-stage filtration, ionization energy and maintenance;
Water Purifier Water’ve AMWater, my water purifier water, AMWater,, migraines, diabetes, multiple sclerosis, depression, stress, joint pain, water purification units Amwater Actify, PH body, alkaline water, ionized water, toxic, water
9-stage filtration