بیشترین مصارف آب یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی

دیابتاین آب به تنظیم شرایط فیزیکی شما کمک می کند، در اینجا مثال هایی از آب یونیزه قلیایی آورده شده است :

تخمیر دستگاه گوارش : اگر شما آب یونیزه قلیایی را با معده خالی بنوشید، ناراحتی شما را کم می کند.

1-یبوست : قبل از غذا، 1 لیوان آب قلیایی بنوشید تا معده و روده شما آبرسانی شود و یبوست را بهبود بخشد.

2-اسهال: زمانیکه بدن شما بوسیله اسهال بسرعت دهیدراته می شود، می تواند بسیار مفید باشد، آبرسانی را دو چندان کند.

3-فشار خون بالا یا پایین

4-آب قلیایی به تنظیم فشار خون کمک می کند.

5-دیابت : نوشیدن 3 فنجان یا بیشتر با معده خالی

Dyabtayn Water helps regulate your physical condition, here are examples of alkaline ionized water:
Fermentation GI: alkaline ionized water you drink on an empty stomach, reduce your discomfort.
1. Constipation before the meal, 1 cup of water to drink alkaline water to your stomach and intestines and relieve constipation.
2. Diarrhea: When your body is dehydrated by diarrhea quickly, can be very helpful, double water supply.
3. high or low blood pressure
4. alkaline water helps to regulate blood pressure.
5-diabetes: Drink 3 cups or more on an empty stomach

Water Purifier aquawin, Water Purifier Puricom, boiler buy a water softener, home water softening plant, softening plant, domestic, domestic water softener, water softener home, homemade magnetic water softener, anti-fouling, anti-fouling, water-proof electronic deposit, anti-magnetic sediment, selling a home water softener, water softener price Homepage