دیگ بخار چگونه کار می کند؟

سيستم بويلر

انواع مختلف بویلر (Boiler) ( دیگ بخار ) در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر آنها دارای ساختمان و طراحی اصلی یکسان می باشند و طراحی دیگ های بخار در صنعت بسته به نیاز فنی و الزامات و استانداردهای مورد نیاز به نحوی انجام می گیرد که بهترین کارآیی و راندمان را داشته باشد .

اصولاً یک دستگاه بویلر با دریافت انرژی حاصل از سوخت در قسمت کوره ( Furnace ) یا محفظه احتراق ، و انتقال آن به سیال داخل پوسته (Shell) باعث افزایش تدریجی دما و انرژی داخلی سیال مورد نظر می شود .

البته لازم به ذکر است که در برخی از بویلر های بخار از جمله بویلرهای نیروگاهی ساختار فنی کمی متفاوت می باشد و پوسته فقط در قسمت های مشخصی مانند درام ها وجود دارد و همچنین بویلر های دیگر مانند بویلر های (فولادی – آبگرم) و دیگ روغن داغ نیز از ساختار ویژه ای برخوردار می باشند.

پوسته یا جداره در بویلر های معمولی مانند بویلر و دیگ بخار و دیگ آبداغ- آبگرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه معمولاً بایستی از قدرت تحمل فشار های داخلی برخوردار باشد.

در اکثر بویلر های گرمایشی سوخت توسط تجهیزات احتراقی دستگاه در محفظه احتراق یا کوره دیگ سوزانده می شود و گرمای حاصل به نحوی به قسمت جذب کننده منتقل می گردد و این به عنوان یک سیکل دائمی در داخل بویلر تا زمان خاموشی ادامه می یابد.

در اکثر موارد دیگ های بخار بیشتر با حرارت و آتش مستقیم سر و کار دارند ولیکن در برخی موارد مانند بویلر های بازیافت حرارتی (هیت ریکاوری بویلر ها) ، دستگاه بویلر به نحوی طراحی می شود که قادر باشد حرارت خروجی یک دستگاه پر انرژی مانند توربین های گازی را مصرف نماید و اصطلاحاً بازیافت حرارتی داشته باشیم .

یک دستگاه بویلر اصولاً علاوه بر اینکه دارای ساختمان مکانیکی مشخص می باشد ، برای کارکرد مداوم و اتومات نیازمند وجود تجهیزات کنترلی و مدار فرمان نیز می باشد .

Different Types of Boilers (Boiler) (boilers) are used in industry Most of them are the same basic design and construction Industrial boilers and designed according to the technical requirements and the requirements and standards needed to be done Have the best performance and efficiency.
Basically a boiler system receives energy from the fuel in the furnace (Furnace) or combustor And transfers it to the fluid inside the shell (Shell) makes  Gradual increase in temperature and internal energy of the fluid.
It should be noted that in some Steam Boiler Technical structure is slightly different from the boilers and shell just in certain areas like drama there As well as other like-fired boiler (steel – hot) and hot oil boilers are also of special structure.
In conventional boiler shell or casing, such as boilers, boiler and hot water boiler Bdagh- is of particular importance because they usually have the power to withstand the internal pressure is high.
Most heating boiler combustion system equipment in the combustion chamber or furnace, boiler fuel is burned And so the heat from the absorber is transferred And as a continuous cycle of silence continues until the boiler.
The majority of boilers with heat and direct-fire deal However, in some cases, such as heat recovery boiler (heat recovery boiler),
Boiler system is designed Heat would be able to output a high-energy devices such as gas turbines consumed by the And so we have heat recovery.
In addition to being a mechanical device, typically a boiler is determined to require continuous operation and automatic control equipment and control circuits as well.

Bvylr, test Bkhar, buy pot boiler, water boiler boiler types Bkhar, Bkhar, best performance and efficiency, Steel Boiler – hot water, boiler heat, boiler or heating boiler Bkhar, and direct fire, the pot Bvylr, Bdagh- Spa , boiler Iran Bvylr, concrete boiler, furnace fuel