دیگ بخار و اجزای اصلی آن

روش كار بويلر

دیگ بخار از سری بویلرهای پرکاربرد می باشد که جهت تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد این محصول در صنعت از کابردهای زیادی دارا می باشد.

در قدیم دیگ های بخار از مخازن استوانه ای فلزی ساخته می شدند که به وسیله میخ  پرچ به یکدیگر متصل می گردیدند ولیکن با پیشرفت تکنولوژی و امکان اتصال ورق های فلزی به روش جوشکاری ساخت این بویلر وارد مرحله جدیدی گردید.

اجزا اصلی یک دیگ بخار امروزی شامل موارد ذیل است:

– پوسته یا بدنه دیگ بخار

– کوره های اصلی و فرعی

– اتصالات و نازل های دیگ بخار

– تجهیزات و لوازم دیگ بخار

Series-fired boiler to produce steam that is widely used in many applications of this product in the industry is capable of.

The old boilers were made of steel cylindrical tanks which were connected by rivets
However, with the advancement of technology and the connectivity of sheet metal Welding procedure was to construct the boiler enters a new phase.
The main components of a modern steam boilers include:

– Shell or body of the boiler

– Furnaces and sub

– Boiler fittings and nozzles

– Boiler Equipment & Supplies

Boiler , buy pot boiler, boiler fittings and nozzles selected Bkhar, Bkhar,-fired boilers commonly produce dyke Bkhar, boiler, boilers washing machines, boilers and steam boilers to produce Bkhar, Bkhar, calculating reservoir thickness tanks, cylinders, shells or shell boilers furnaces and sub Bkhar,