نقش اوزون زنی در تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه اوزون زن

اوزون زنی بر سه مشکل اصلی آب یعنی آهن، منگنز و هیدوژن سولفاید اثر گذاشته و آب را از این مشکل بری می کند بسیاری از منابع آب زمینی دارای مقدار قابل توجهی از یکی از این سه مورد ذکر شده می باشد که باعث مشکلاتی از قبیل طعم بسیار بد، گل ولجن، رنگ ولک می شوند هر کدام از آنها می تواند مشکلات باکتریولوژیک ایجاد کندبا تزریق گاز ازن به درون آب آشامیدنی دیگر نیازی به تعویض دستگاه تصفیه آب به صورت دائمی نخواهید داشت و آب آشامیدنی شما همواره پاکیزه و استریل می باشد از آنجایی که بدن انسان موجودات بسیار حساسی هستند و محیط زندگی آنها می بایست کاملا بهداشتی و عاری از میکروبها قارچ ها و میکرو ارگانیسم ها باشد ازن این شرایط را به صورت کاملا طبیعی برای آنها فراهم می کند و به دلیل بالا رفتن میزان اکسیژن در آب نشاط و شادابی ماهی ها بیشتر مشاهده می شود و شما می توانید از داشتن آب آشامیدنی سالم لذت ببرید

Ozone woman on three major problems, namely water, iron, manganese and hydrogen sulfide and water impact of this problem go to a lot of land and water resources have a significant amount of one of these three is mentioned that problems such as taste very bad, sludge flowers, colors are Wellek each of them can cause problems bacteriological

microbes, fungi and micro-organisms is as normal ozone conditions and provides for them, due to the amount of oxygen in the water the fish is greater happiness and you can enjoy clean drinking water

Life Aqua Water Treatment, Water PURE water purifier, water purifier Puricom, fresh water, desalination, solar desalination, desalination, industrial, ozone , industrial water treatment, industrial water treatment, the water is filtered and disinfected, and sewage, water purifier, water purifier Rasht, desktop water purifier, household water purification device manual, the need for water treatment