ازن در ضدعفونی و تصفیه آب

ازن در تصفیه آب

اربردهای ازن در ضدعفونی و تصفیه آب:
* از بین بردن باکتری ها و ویروس ها
* اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به ترکیبات نامحلول و قابل فیلتر
* رسوب دهی فلزات سنگین
* کنترل جلبک ها و تک یاختگان
* از بین بردن رنگ و بوی آب
* اکسید کردن مواد آلی و غیر آلی آلوده کننده آب
* خنثی کردن بار سطحی مواد جامد معلق، لخته سازی و رسوب دهی آنها

مزایای استفاده از گاز ازن:
* تولید در محل و عدم نیاز به تجهیزات انتقال و ذخیره سازی
* کارایی بالا جهت ضدعفونی و اکسید کردن بدون مشکلات مربوط به جابجایی
* عدم تولید محصولات جانبی مضر همچون تری هالو متان ها
* تجزیه گاز ازن اضافی به اکسیژن

کاربرد ژنراتورهای گاز ازن:
* تصفیه خانه های آب و پسآبهای صنعتی و شهری
* صنایع غذائی و آشامیدنی از جمله کارخانجات تولید آب شرب و نوشابه و سایر نوشیدنی ها
* استخرهای شنا و مجموعه های ورزشی تفریحی آبی
* استخرهای پرورش آبزیان
* تصفیه و ضدعفونی سازی آب صنعتی مورد نیاز کارخانجات و صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی، صنایع داروئی، صنایع شیمیائی و پتروشیمی، صنایع نفت و …

مشخصات ژنراتورهای ازن :
* کارایی بالای الکترود Corona
* غلظت بالای ازن (تا حدود 3% در هوا، 10% در اکسیژن با خنک کننده لامپ داخلی)
* مصرف کم انرژی (10 KWH/kg O3)
* تولید ازن پایدار
* طراحی متناسب با مقیاس
* تولید ازن در فرکانس بالا
* نگهداری و سرویس سریع و آسان
* قابلیت کارکرد با هوا یا اکسیژن به عنوان گاز ورودی
* محدوده عملکردی و کنترلی وسیع

Arbrdhay ozone disinfection and water purification:
* Kill bacteria and viruses
* Oxidize iron and manganese into insoluble and filter
* Deposition of heavy metals
* Control of Algae and Protozoa
* Eliminate the color and odor of water
* Oxidize organic and inorganic substances contaminated water
* Neutralize the surface charge of suspended solids, flocculation and sedimentation of them

Benefits of ozone:
* No need for on-site manufacturing and transportation and storage equipment
* High performance for disinfection and oxidation without the problems associated with the displacement
* Not produce harmful by-products such as methane and THMs
* Additional decomposition of ozone into oxygen.

The use of ozone generators:
* Industrial and urban waste water treatment and
* Food and drink, including water, soft drinks and other beverages factories
* Swimming pools and recreational water sports complex
* Aquaculture ponds.
* Industrial water treatment and disinfection requirements of various industries such as textile industry, pharmaceutical industry, chemical and petrochemical industries, oil and …
View ozone generators:
* High performance electrode Corona
* High concentrations of ozone (up to about 3% of air and 10% oxygen by cooling the inner tube)
* Low power consumption (10 KWH / kg O3)
* Stable ozone production
* Designed to suit the scale
* Produce ozone at high frequencies
* Quick and easy maintenance and service
* Ability to operate with air or oxygen as the gas inlet
* Wide range of performance and control

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvavyn magnetic water softener aqua, aqua magnetic water softener, magnetic water softener package, anti-fouling water, antifouling electronic, magnetic anti-fouling, low water softener, water softener installation installing a water softener, map-taker, salt water softener, water softener maintenance