اوزون در دستگاه های صنعتی تصفیه آب

دستگاه اوزون زنی در دستگاه صنعتی

سامانه کنترل از راه دور سیستم کلر زنی مایع و ارسال اطلاعات آنالایزرها:

. ضریب ایمنی غیر قابل نفوذ با ایمنی بالا

. دارای پورت اتصال به کامپیوتر در محل نصب

. دارای پسورد محافظ برنامه و حفاظت اطلاعات

. فرمان پذیری از طریق SMS  واتصال به کامپیوتر

. قابلیت دریافت اطلاعات از طریق SMS  تا 5 خط موبایل تعریف شده

. کارکرد با برق 12 ولت مستقیم و قابلیت اضافه نمودن باطری Back up

. دارای صفحه نمایش LCD جهت نمایش اطلاعات دریافتی هر سنسور در محل

. دارای لاگر داخلی و قابلیت ذخیره اطلاعات بر روی SD-ROM با فرمت EXCEL

. دارای سرور جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی بصورت اختیاری و گزارش گیری انتخابی

. دارای قابلیت ارسال اطلاعات 5 کانال ورودی به صورت 20-4MA

بطور همزمان و به صورت Online  در اینترنت وSMS

شرح کلی:

یک سیتم بسیار قوی و کارآمد برای ارسال اطلاعات سنسورهای مختلف با قابلیت تعریف نام پارامتر واحد و سایر اطلاعات مورد نیاز برای هر سنسور که بصورت پیش فرض قابلیت اتصال 5 سنسور را دارد و دارای قابلیت فرمانپذیری و ارسال فرمان جهت افزایش یا کاهش میزان تزریق از طریق پمپ های دوزینگ دیجیتال و یا سیستم های کلرزنی اتوماتیک را دارا می باشد.

همچنین امکان رصد و رویت اطلاعات بصورت Online  در پنل مربوطه بر روی اینترنت را برای شما مهیا می کند تا بتوانید از هرجای دنیا سیستم کلرزنی خود را مشاهده و در صورت نیاز کنترل نمائید.

امکان اتصال این دستگاه توسط ورودی و خروجی آنالوگ استاندارد این امکان را به شما می دهد تا به تمامی سنسورهای Online دسترسی همیشگی داشته باشد و قابل تعریف برای پارامترهایی نظیر PH .EC، کدورت، فشار، دما، کلراین، باقیمانده و…. می باشند.

Liquid chlorination system for remote control and data transmission system analyzers:
. Hermetic safety factor with high safety
. Connectivity ports installed
. With password protection and data protection program
. Steering via SMS connectivity to PC
. Can receive data from up to 5 mobile via SMS defined
. 12 V DC battery power operation and the ability to affix Back up
. It has an LCD screen to display data for each sensor in place
. An internal logger capable of storing data on the SD-ROM EXCEL format
. A server information collection and planning and reporting as an optional choice
. Has the ability to write data input channel 5 for 20-4MA
And at the same time as Online on the Internet and SMS
General description:
A very strong and efficient system for sending various sensors with the ability to define the parameter name and other information required for each sensor unit, which by default is the ability to connect 5 sensors and has the ability to increase or reduce the amount of handling and command injection through Digital dosing pumps or automatic chlorination system is capable of.
Online information is also visible in the monitor and the panel on the internet for you to view from anywhere in the world provides chlorination system view or, if necessary, control.
Standard analog inputs and outputs to connect this device enables you to have constant access to all sensors Online and definition of parameters such as PH .EC, opacity, pressure, temperature, chlorine residue and …. Are.

Anti Askalant, water filter, water storage tanks, pumps, chlorination, desalination ship, desalination of Kish, price desalination greenhouses, pumps woman chlorine, chlorine pump, pump, chlorinator, chlorine woman, female automatic chlorine, chlorine woman pool chlorine, linear wife, Claire female pill, chlorine gas female, liquid chlorinator, chlorine, chlorination of water, chlorination of drinking water