ممبران RO یا فیلتر غشائی اسمز معکوس

فیلتر ممبران

این فیلتر ، اصلی ترین ، مهم ترین و گران ترین فیلتر دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است. فیلتر ROاز لایه های غشاء نیمه تراوا ساخته شده است که به دور یک لوله مرکزی پیچیده شده اند. غشاء از نوعی پلیمر آب دوست ساخته شده است که می تواند از جنس مواد پلی آمید و یا استات سلولوز باشد . وظیفه این فیلتر حذف ناخالصی های جامد محلول در آب نظیر : نیترات ، فلزات سنگین ( کادمیوم ، سرب ، جیوه ، مس و … ) آرسنیک ، املاح تشکیل دهنده سختی آب و کاهش سنگینی آب است. با حذف ناخالصی های محلول در آب ، آب های سنگین تبدیل به آب گوارا و سبک شده و سختی نامطلوب آب به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند و باعث جلوگیری از رسوب گذاری آب در کتری و سماور و سایر لوازمی که با آب گرم و جوش سرو کار دارند می شود.زمان تعویض فیلتر غشائی اسمز معکوس ( ممبران RO  : از آنجا که ملکولهای ناخالصی موجود در آب ، قادر به عبور از غشاء نیمه تراوا نیستند ، در نتیجه در طرف دیگر غشاء جمع می شوند. اما دستگاه تصفیه آب خانگی  طوری طراحی شده است که از تجمع این املاح در بین لایه های فیلتر جلوگیری می کند و آنها را از طریق مجرای تخلیه پساب دستگاه ، به بیرون هدایت می کند. این موضوع باعث می شود که عمر مفید این فیلتر زیاد باشد. اما زمان دقیق تعویض این فیلتر بستگی به عواملی از قبیل : کیفیت آب ورودی و میزان املاح موجود در آب ، نوع املاح و  تعویض به موقع فیلترهای دیگر  دارد. چنانچه فیلترهای دیگر  که در بالا ذکر شد به موقع تعویض شوند ، این فیلتر بین 2 تا 3 سال عمر خواهد کرد. زمانی که املاح در اطراف فیلتر تجمع کنند ،  روند تولید آب توسط دستگاه کند خواهد شد و در نتیجه منبع ذخیره دستگاه به کندی پر خواهد شد. در صورت مشاهده این علایم از نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش آکواجوی در منطقه خود بخواهید که دستگاه تصفیه آب شما را بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به تعویض ممبران اقدام نماید.

It is the main, most important and most expensive home water purification systems reverse osmosis filter is. RO filter layer is made semipermeable membrane wrapped around a central tube. Hydrophilic polymer membrane is made of a material that can be cellulose acetate or polyamides. The task of these filters remove solid impurities in water, such as nitrates, heavy metals (cadmium, lead, mercury, copper, etc.)
Arsenic salts forming hardness and reduce the weight of the water.
will work.
Replace the filter membrane for reverse osmosis (membrane RO: Because the molecules of impurities in the water can not pass through the semipermeable membrane, thus gather on the other side of the membrane. The home water treatment system is designed to gather The salts of the filter layer prevents them from discharging wastewater through the duct system is lead out.
This makes the useful life of the filter is high. But the exact timing of filter replacement depends on factors such as the quality of the incoming water and salts in the water, the salts and other filters are replaced on time. If other filters mentioned above, to be replaced in time, the filter will be between 2 and 3 years old.
When salts accumulate in the filter, the water produced by the system will slowly be filled as a result of storage devices. If you see these symptoms in the sale and after-sale service Kvajvy your local water treatment system you want to review and, if necessary, take action to replace the membrane.

Reverse osmosis filter system domestic and industrial water treatment, desalination membrane filter 1,000 liters of reverse osmosis desalination, reverse osmosis desalination, solar desalination reverse osmosis, desalination Qeshm Co., desalination Joker , magnetic desalination, desalination Co., greenhouse desalination, desalination house prices, price lists desalination devices, the harms of desalination, paper, desalination,