مزایای استفاده از دستگاه سختی گیر

دستگاه سختی گیر صنعتی

* جلوگیری از عملیات رسوب گذاری در دستگاه‌های گران قیمت

* دارای آب پخش کن‌های مقاوم از جنس PVC

* قابلیت تحمل فشار تا 10 بار

* سرعت و دقت بالا در ساخت دستگاه و تحویل و نصب در محل

* انجام کلیه لوله کشی‌های مربوط به آب نمک و استارت دستگاه سختی گیر

* انجام کلیه جوش‌های دستگاه تحت استاندارد AWS

* استفاده از مرغوب‌ترین رزین‌های کاتیونی و سنگ سیلیس

* Prevent the fouling expensive devices

  * Water heaters broadcast resistant PVC material

  * Ability to withstand pressure up to 10 bar

  * Speed and high precision manufacturing and delivery and installation on site

  * Perform all Kshyhay tube of salt water and start softening plant

  * Perform all the standard AWS welding machine

  * Utilizing cation resins and silica stone

 A single water treatment, water, water-purification equipment, industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters water softening plant, water softening plant Gyr, hard device, magnetic water softener equipment, household water softeners, softener manually, hard consuming water, home water softener, softening temperature equipment, Duplex softeners, softener softener package for Wall Bkhar,