عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟

عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO )

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد ، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود ، جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود ، اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. این اختلال سطح ددر دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود. .و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر ، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت. این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای که حاوی املاح معدنی زیاد و نا خالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با PPM 50000 TDS و نیز از آبهای لب شور ، آب آشامیدن تهیه کند. روش اسمز معکوس قادر به جداسازی مواد آلی غیر محلول ، مواد آلی محلول ، اندوکسین ها ، ویروس ها ، باکتریها و ذرات می باشد. روش اسمز معکوس به هاپیرفیلتر اسیون (HYPER FILTRARION)نیز معروف می باشد ، یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یونها را نیز می توان جدا کرد. همچنین جهت زدودن نمکها و سایر ناخالصی های آب و بهبود رنگ ، طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت. لازم به ذکر است که بیش از یک قرن است این تکنولوژی شناخته شده است ولی در 60 سال اخیر یعنی تا زمانیکه غشاء های خاص توسعه نیافته بودند این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود.n

 If a semipermeable membrane between Dvmhlvl with different Ghlzthay be some Azhlal transferred to the other side of the membrane, the natural movement of solvent is such that the concentrate is diluted, if the system is allowed to reach equilibriumnThen the level of salt water (the concentrate) the water level will be higher.nThis disorder is called osmotic pressure of Ddr both sides of the membrane. In reverse osmosis raw water pumped into the chamber by a semipermeable membrane that is driven.nVchvn impurities are not capable of passing the membrane lining one side of the face and Drtrf nearly pure water, the water will be concentrated.nThe process for the preparation of drinking water and mineral water containing high organic gross Bsyarmnasb have been able to even PPM 50000 TDS sea water and brackish water, provide drinking water. Reverse osmosis to separate the insoluble organic matter, dissolved organic matter, Andvksyn, viruses, bacteria and particles. Reverse osmosis Hapyrfyltr oxidation (HYPER FILTRARION) Nyzmrvf is, that using this method, particles as small as ions can also be removed.nIn order to remove salts and other impurities in the water and improve the color, taste can be used this way.nIt should be noted that this technology is more than one century, but in the last 60 years that were not developed until the specific membrane technology was not developed much.Anti Askalant, reverse osmosis, water storage tank, desalination Khvrshydy, Qarchak desalination, desalination Qom, desalination prices, desalination ship, desalination Konarak, Qeshm desalination, desalination system agriculture, agricultural machines, desalination, desalination domestic prices, the price of agricultural desalination, desalination unit prices of agricultural projects Qeshm desalination, desalination plant, solar desalination book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *