اصطلاح عناصر ناچیز موجود در آب به چه چیزی اطلاق می گردد

عناصر ناچیز موجود در آب

عناصر ناچیز موجود در آب : اصطلاح عناصر ناچیز به آن دسته از عنا صر که به مقدار بسیار اندک (درحد اثر) در یک سیستم معین وجود داشته باشند اشاره دارد .

یک تعریف قابل قبول برای عناصر ناچیز چنین است ، عنصری که به مقدار چند قسمت در میلیون یا کمتر در نمونه وجود داشته باشد اصطلاح مواد ناچیز تعریف کلی تری است که هم برای مواد شیمیایی و هم برای عناصر بکار می رود .

، بعضی از این عناصر به عنوان مواد غذایی برای زندگی جانوری وگیاهی شناخته می شوند ، ، بعضی از این عناصر به مقدار کم مورد نیاز حتمی هستند ولی مقدار زیاد آنها سمی است . بسیاری از مواد موجود در محیط زیست آبی دارای چنین رفتاری هستند.به خواص و ویژگی برخی از آنها در زیر اشاره شده است .

▪ وجود و اهمیت عناصر ناچیز در آبهای طبیعی و فاضلاب ها: (۳) ـ عنصر منبع تأثیر و اهمیت حدمجاز (ppm)

آرسنیک محصول فرعی استخراج معدن آفت کش ها سمی و احتمالاً سرطان زا ۵ ppm

کادمیم ضایعات صنایع فضولات استخراج معادن- آبکاری- لوله های آب در فرآیندهای شیمیایی جانشین روی می شود- باعث افزایش فشار خون وآسیب به کلیه ها و… ۰.۰۱ppm

بریلیم زغال سنگ و نیروگاههای هسته ای و صنایع فضایی مسمومیت حاد و مزمن و احتمالاً سرطان زا بور زغال سنگ،موادپاک کننده ، فضولات صنعتی سمی برای گیاهان ۱ ppm

کروم آبکاری فلزات، مواد افزودنی به برجهای خنک کننده عنصر ناچیز ضروری ۰.۰۵ ppm

مس آبکاری فلزات،فضولات صنعتی،زباله های شهری و معدنکاوی، عنصر ناچیز ضروری،برای جانوران سمی نیست ولی برای گیاهان سمی است ۱

Trace elements in water term minimal elements to those explicitly Meaning that a very small amount (level effect) refers to exist in a given system.

Some of these elements are known as vegetable food for animal life, some of the crucial elements required in small amounts, but too much of it toxic. Many substances in aqueous environment such Hstnd.bh behavioral properties and features, some of which are referenced below.

▪ The existence and importance of trace elements in natural waters and wastewaters (3) The source of influence and importance Hdmjaz (ppm)

Arsenic is a toxic byproduct of mining and possibly carcinogenic pesticides 5 ppm

Cadmium waste, industrial waste water in chemical processes, the successor to the mining Madn- Bkary- Shvd- can cause high blood pressure damages the kidneys and … 0.01 ppm

Beryllium coal and nuclear power plants and Space Industry acute and chronic toxicity and potentially carcinogenic coal blond, Mvadpak liquids, industrial waste, toxic to plants 1 ppm

Chrome-plated metal, an essential trace element additives to cooling 0.05 ppm

Copper plating of metals, industrial waste, municipal waste and mining, an essential trace element, is toxic to animals but is toxic to plants 1 ppm

Rsnyk, pesticides Smy, Knndh, beryllium cooling water, waste coal in trace elements Sng, Madn, mining waste chrome plated metal Ay, Snty, Mvadpak Knndh, nuclear power plants