دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای اسمز معکوس التراتیک

تصفیه آب 6 مرحله ای التراتیک

 تصفیه آب 6 مرحله ای اسمز معکوس التراتیک RO-ultraTic مجهز به پمپ اتوماتیک قوی با فشار حداکثر 125 PSI برای تصفیه آب می باشد. این تصفیه آب به روش اسمز معکوس عمل کرده و آب را در 6 مرحله تصفیه می نماید. تصفیه آب التراتیک قابلیت تولید 200 لیتر آب تصفیه شده را در روز دارد. تصفیه آب التراتیک قابل اتصال به یخچال ساید بای ساید جهت تولید آب با کیفیت و سالم می باشد.

کاربرد تصفیه آب 6 مرحله ای التراتیک تأمین آب سالم و عاری از هر گونه املاح مضر، نیترات، نیتریت، جیوه و آلودگی های میکروبی، شوری، رنگ و بوی نامطبوع آب می باشد. در تصفیه آب 6 مرحله ای التراتیک مرحله اول شامل فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای، شن، ماسه و سایر آلودگی های معلق می باشد. مرحله دوم از فیلتر کربن با پوسته سفید تشکیل شده است که باعث حذف کلر، ترکیبات آلی، رنگ، طعم و بوی آب می گردد. مرحله سوم شامل فیلتر کربن بلاک با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب می باشد. مرحله چهارم از غشای ممبرین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0.001 میکرون تشکیل شده است. مرحله پنجم شامل فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم، بو و مزه آب است. مرحله ششم فیلتر مینرال (املاح معدنی ) حین عبور آب بصورت بیوسرامیک اضافه می شود.

اصول فیلترهای اسمز معکوس بر این پایه می باشدکه آب ناخالص به کمک فشاری بیش از فشار اسمزی محلول به کمک پمپ فشار بالا ایجاد می شود از ممبران عبور داده می شود و بخشی از آب، به عنوان آب محصول از ممبران عبور کرده و با قیمانده آب به همراه نمک های محلول بعنوان آب غلیظ شده از ممبران خارج و به فاضلاب منتقل می شود .در روش اسمز معکوس می توان املاح موجود در آب خام را تا 99 درصد کاهش داد و باکتریها ، ویروسها و دیگر میکرو اورگانیزمها را نیز حذف نمود.

6 Stage Reverse Osmosis Water Purifier RO-ultraTic Altratyk equipped with automatic pump with a maximum pressure of 125 PSI for water is strong. The reverse osmosis water filtration and water purification in the sixth stage. Altratyk water treatment capacity to produce 200 liters of purified water per day. Side By Side Refrigerator Water Altratyk can be connected to the production of quality and healthy.

6-stage water treatment applications Altratyk safe water and free from any harmful salts, nitrates, nitrites, mercury and microbial contamination, salinity, color and odor of water. The 6-step water filter made ​​of polypropylene Altratyk First 5 microns with a clear coat to remove mud, gravel, sand and other contaminants are suspended. The second stage consists of white shell carbon filter eliminates chlorine, organic compounds, color, taste and odor of water. The third phase includes carbon block filter with a white shell to complete the second phase and elimination of chemicals in the water. The fourth phase of the cell membrane to remove salts harmful to 0.001 microns in size are formed. The fifth stage consists of linear carbon filter to improve taste, odor and taste of water. Filter sixth stage mineral (mineral) water moves through bioceramic added. This is based on the principle of reverse osmosis filters The gross water pressure greater than the osmotic pressure of the solution created by a high pressure pump Passed through the membrane and part of the water, as the water passes through the membrane product of the Qymandh water with dissolved salts and concentrated as water is transferred from the membrane to the outside and into the sewer. The minerals present in raw water reverse osmosis can be reduced by up to 99% Of bacteria, viruses and other micro-organisms are eliminated.

Desktop water treatment, water purification Joker, Desktop Water Purifier RO-ultraTic, safe water, microbial contamination, reverse osmosis Altratyk, Altratyk can be connected to Side Refrigerator, 6-stage water purification, water treatment Altratyk, salt water, filter 5 Mykrvn, carbon block filters, polypropylene, mineral filter 6 stage, linear carbon filter stage 5