تصفیه آب

دستگاه تصفیه آّب خانگی زیرسینگی

تصفیه آب در واقع فرآیند میکروب زدایی آب و قابل آشامیدن ساختن آن برای انسان است. در این فرآیند مراحل مختلفی وجود دارد که آب آلوده باید از ان عبور داده شود تا به آب سالم تبدیل شود. این مراحل به میزان آلودگی آب منبع و کیفیت آن بستگی دارد. معمولا آب های زیر زمینی آلودگی کمتری نسبت به اب های سطحی دارند که با مقادیر کمی کلر تصفیه می شوند. اما آب های سطحی که آلوده تر و کدرتر هستند به مراحل و فرایندهای پچیده تری نیاز دارند. این مراحل در تصفیه خانه به شرح زیر می باشند:
1.آبگیر(intake)
این عمل برای برداشت آب از منبع آلوده و انتقال آن به تصفیه خانه انجام میشود. در حین این عمل تصفیه آب به صورت فیزیکی انجام می شود. در مسیر آبگیر فیلترهایی برای فیلترکردن مواد معلق در آب وجود دارد . در این عملیات آب تا حدودی پاکسازی می شود . این عمل برای آب های زیرزمینی هم انجام می شود.
2.آشغالگیر(screen)
در این مرحله ذرات معلق بیشتری از آب حذف می شود تا کیفیت تصفیه اب در مراحل بعدی بالاتر رود. با انجام این کار در واقع از ایجاد انسداد در تجهیزات تصفیه خانه و در نتیجه کملکرد نامطلوب آن ها جلوگیری می شود. آشغالگیرها معمولا در سایزهای مختلفی به نام های آشغالگیر ریز، متوسط و درشت وجود دارند که آشغالگیرهای درشت تر جلوتر از آشغالگیرهای ریزتر قرار میگیرند. همچنین عمل تمیز کردن آشغالگیرها یا به صورت دستی است و یا به صورت اتوماتیک انجام می شود.
3. تصفیۀ شیمیایی مقدماتی (Pretreatment of chemical)
انواع جلبک ها و گیاهان آبزی در آب وجود دارند که به سرعت تکثیر می شوند و موجب آلوده کردن تمام آب های موجود در تصفیه خانه می شوند. این مواد مضر موجب تغییر در رنگ و بو و مزه آب نیز می شوند. بنابراین برای از بین بردن آن ها از تصفیه شیمیایی مقدماتی استفاده می شود. برای کنترل و از بین بردن این جلبک ها از روش های فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی استفاده می شود که هرکدام شامل مراحل و عملیات خاص خود است.
4. ته نشینی مقدماتی(Sedimentation)
در این مرحله، آب در استخرهای به عمق معمولا 3 تا 5 متر قرار داده می شود تا ذرات معلق موجود در آب که دانسیته آن ها بیشتر از آب است، مثل سنگ ریزه ها، شن و ماسه ها از آب جدا شود و در کف ته نشین شود. بسته به قطر و میزان ذرات معلق و همچنین دمای آب، سرعت این مرحله متغییر است.
5. توریهای آبهای سطحی(Strainners for surface water)
برای این کار از توری هایی با سوراخ های بسیار ریز در حدود 30 میکرومتر استفاده می شود و بمعمولا برای تصفیه اب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این توری ها دارایواحد شستشو هستند که در واقع مواد میروب زدا را به جریان اب اسپری می کنند تا هم عمل میکروب زدایی بهتر انجام شود و هم از گرفتگی توری جلوگیری شود.
6. هوادهی(Aeration)
از این روش برای خارج سازی گازهای آلوده در آب و افزودن اکسیژن بیشتر به آب جهت تهیه آب آشامیدنی مطلوب مورد استفاده قرار میگیرد . این روش معمولا برای آب های زیر زمینی که با هوا در تماس نبوده اند و دارای اکسیژن کافی نیستند انجام می شود. هوادهی به روش هایی مثل فرستادن آب به هوا و نیز دمیدن هوا به آب انجام می شود.
7. انعقاد و لخته سازی (Coagulation & Flocculation)
در این مرحله مواد منعقد کننده به آب اضافه می شود تا ذرات بسیار ریز باقی مانده در آب که قابل ته نشین شدن نیستن به یکدیگر بچسبند و منعقد شوند و در نتیجه اندازه و وزن و چگالی آن ها زیاد شده تا به آسانی ته نشین شوند. عمل انعقاد موجب از بین بردن نیروی دافعه الکتریکی میان ذرات ریز می شود . بنابراین ذرات ریزی که در مراحل قبلی از آب جدا نشده اند، در اثر عمل انعقاد به راحتی ته نشین می شوند.
8. کاهش سختی آب(Softening of water)
کاهش سختی آب یا به عبارتی نرم کردن آب ، بسته به میزان سختی آب یا توسط مصرف کنند صورت می گیرد و یا در تصفیه خانه انجام می شود. نرم کننده های خانگی دارای واحدهای مبادله گر یونی هستند و برای آب های با سختی پایین به کار می روند. اما آب هایی که درجه سختی بالایی دارند در تصفیه خانه ها با استفاده از ته نشینی شیمیایی و تبادل کننده های یونی ، نرم می شوند.
مراحل بعدی شامل فیلتراسیون ، جذب،  فلوئورزنی و فلوئورزدایی، تثبیت ، گندزدایی ، ذخیره سازی می باشد که هرکدام شامل روش ها و عملیات خاص خود برای تصفیه آب های سطحی و تصفیه آب های زیر زمینی و قابل شرب ساختن آن ها است.

 

Water purification is the process of removing germs in drinking water and make it to the man. There are several steps in the process that contaminated water must pass through in order to be transformed into clean water. This process depends on the amount and quality of source water pollution. Groundwater contamination usually less than that of surface water with small amounts of chlorine are refined. But more polluted surface waters that are fainter and more Pchydh processes need. The purification steps are as follows:
1.bgyr (intake)
The procedure for removing water from contaminated sources and transfer it to the refinery operation. During this operation, water is physically done. In the course of pond filters for filtering suspended solids in the water. The operation is somewhat water is cleaned. This is done to groundwater.
2.shghalgyr (screen)
The larger particles can be removed from the water, the higher the quality of water treatment at later stages. By doing so, in fact, the building block of the plant and equipment as a result of adverse Kmlkrd it can be avoided. Shghalgyrha usually called Shghalgyr sizes small, medium and large are larger Shghalgyrhay ahead of Shghalgyrhay are smaller. The act of cleaning Shghalgyrha either manually or automatically done.
3. Preliminary chemical treatment (Pretreatment of chemical)
Types of algae and aquatic plants in water that quickly multiply and cause all the water in the plant are infected. This material adverse change in the color, smell and taste of water too. Therefore, to eliminate the initial chemical treatment used. To control and eliminate the algae of physical, biological, chemical use, and each includes its own operations.
4. Preliminary sedimentation (Sedimentation)
be settled. Depending on the diameter of the particles and the water temperature, the phase velocity varies.
5. The surface water nets (Strainners for surface water)

6. Foam (Aeration)
This method of extraction of gases polluting the water and add oxygen to the water used to supply drinking water quality. This method is commonly used for underground water that have been in contact with air and oxygen are done. Aeration methods such as sending water into the air and blowing air into the water.
7. coagulation and flocculation (Coagulation & Flocculation)
Cause clotting action of removing the electrical repulsion force between the particles. The particles are separated from the water in the previous steps, the effect of coagulation easily settle.
8. reduce water hardness (Softening of water)
Reduce water hardness or the softening of water, depending on the water hardness can be done either by the consumer or the treatment is done. The ion exchange softening domestic units are used for water with low hardness. But the water that has a high degree of hardness in water treatment using chemical precipitation and ion exchange, are soft.

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Water Safe, Pure Water Water antifouling electronic devices, semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, anti-fouling, anti sediment-water, anti-fouling, electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment, sediment control pills, anti-fouling, install a water softener