مشخصات مخزن

تصفيه آّب زيرسينکی Ro

مخزن های واتر سیف از جنس پلی پروپیلن و دارای استانداردهای NSF و FDA و ضد زنگ , ضد فرورفتگی می باشند .

از دیگر مزایای آن ها عدم برخورد آب به فلز و تبادل حرارتی پایین با محیط است .

فشار اولیه مخزن : psi 6

ماکزیمم فشار کاری : psi 50

بسته به فشار مخزن , مدت زمان تخمینی پر شدن مخزن در حدود ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه خواهد بود

Safe water tank is made of polypropylene and has NSF and FDA standards and anti-rust, anti-dent is. Another advantage of the lack of water hitting the bottom of the metal and heat exchange with the environment.
The initial reservoir pressure: psi 6
Maximum working pressure: psi 50
Depending on the pressure, the estimated duration of the filling of the reservoir will be about 90 to 120 minutes.

Water treatment Water alone, the price of a tek water system, a tek water, home water purification units in Tehran, Karaj home water purifier, home water treatment devices Branch, Site Safe Water, Safe Water Company, the price of soft water, water treatment, water purification, water prices tek, soft water, domestic water prices, the price of a tek water water purification, water purification soft water machine price, the price of a tek water water Purifier, Water Safe