آیا ما واقعا به دستگاه تصفیه آب احتیاج داریم؟

خب، برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بدانید که چه اتفاقی برای آب شیر و آب های زیر زمینی می افتد.

آب سالم یکی از مهم ترین نیازهای بدن ما است. این یک واقعیت غم انگیز است که چیزی به عنوان آب آشامیدنی سالم دیگر نمی تواند در اختیار ما قرار بگیرد. آب ناسالم فقط یک مشکل کشورهای جهان سوم نیست. در واقع، پیدا کردن آب آشامیدنی سالم در کشورهای صنعتی توسعه یافته مانند المان هم سخت پیدا می شود.

با توجه به تحقیقات انجام شده بسیاری از آبهای چاه در ایران امروزه سالم نیستند و دارای آلودگیهای صنعتی و زیست محیطی سنگین هستند و برای نوشیدن امن نیستند. ما به جایی رسیده ایم که تمام منابع آب ما شامل آب شهری، چا هها، دریاچه ها، رودخانه ها، و حتی یخچالهای طبیعی، حاوی آلودگیهایی است.

آلاینده ها از مواد معدنی طبیعی و مواد شیمیایی مصنوعی هستند.بسیاری از آلاینده ها به سرعت باعث بیماری نمی شوند اما استفاده طولانی مدت از آنها حتی در مقدار بسیار کم باعث بیماریهای شدید از جمله آسیب کبدی، سرطان، و بیماریهای جدی دیگری می شود.

حتی مواد شیمیایی مانند کلر و فلوراید که معمولا برای گندزدایی به منابع آب شهری اضافه می شوند سمی هستند و عوارض جانبی قابل توجهی در بدن انسان دارند.

شرکت

Well, to answer this question, we must first know what is happening to tap water and underground water.

Clean water is one of the most important needs of our bodies. It is a sad fact that something as safe drinking water can not be provided. Unsafe water is not just a problem of third world countries. In fact, finding safe drinking water in developed countries such as Germany are hard to be found.
According to research many water wells in Iran are not healthy, and industrial and environmental pollution are heavy and not safe to drink. We have reached the point where we have all our water resources, including water utilities, under twenty five, lakes, rivers, and even glaciers, contain the contamination.

Emissions from natural minerals and synthetic chemicals. Many pollutants do not cause disease, but long-term use of their speed even in very low quantities cause severe diseases including liver damage, cancer, and other serious diseases can be.

Even chemicals like chlorine and fluoride added to municipal water supplies are usually disinfectants are toxic and have significant side effects on the human body.