مراحل پیش فیلتراسیون

پيش فيلتراسيون تصفیه آب

 پروسه پیش فیلتراسیون شامل سه مرحله بوده که جهت آماده سازی آب به واحد اصلی  دستگاه  (ممبرین) و حذف مواد مضر به ویژه کلر که باعث کاهش کارایی و طول عمر ممبرین می شود , ضروری می باشد .

1-مرحله اول ,فیلتر الیافی آمریکایی : این فیلتر از جنس پلی پروپیلن 100 % خالص فشرده 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق , می باشد .فیلتر های مورد استفاده در  دستگاه  های واترسیف از نوع مرغوب بوده که تفاوت آن با فیلتر های نا مرغوب چینی در کیفیت مواد اولیه و نحوه ساخت , بارز می باشد . ساختار گرادیان فیلتر های این  دستگاه  به گونه ای است که ذرات درشت تر در قسمت های بیرونی فیلتر و ذرات ریز تر در قسمت های داخلی فیلتر به دام می افتند , به عبارت دیگر تراکم فیلتر از سطح بیرونی به سطح داخلی افزایش می یابد . این گرادیان دانسیته باعث استفاده بهینه از ظرفیت فیلتراسیون می شود .

فیلتر های واترسیف دارای استاندارد های nsf و fda می باشد .

پوسته شفاف این مرحله زمان تعویض این فیلتر را به سادگی نشان می دهد .

 2-مرحله دوم ,فیلتر کربن پودری واترسیف : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت حذف کلر ، تری هالومتان ها و بیشتر مواد شیمیایی آلی موجود در حشره کش ها و آفت کش ها ,رنگ ، طعم و بوی آب , می باشد .

3-مرحله سوم , فیلتر کربن بلاک آمریکایی : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب , می باشد . ساختار خلل و فرج این فیلتر برای حذف بالاترین میزان کلر و مواد سمی در نظر گرفته شده است . این فیلتر شامل دو لایه از جنس پلی پروپیلن جهت پیش  تصفیه  می باشد .

فیلتر های کربنی مراحل 2 و 3 از جنس پوسته نارگیل (coconut shell) با iodine number »1100 بوده که دارای استاندارد غذایی می باشند در حالیکه کربن بکار رفته در فیلتر های نا مرغوب از زغال سنگ تهیه می شود که برای سلامتی مضر می باشد . پوسته های مورد استفاده در مراحل 1 و 2 و 3 از جنس پلی کربنات بوده که بهداشتی , ضد خش و مات شدن و مقاوم در برابر ترک خوردن می باشند . ضمن اینکه دو اورینگ بودن آن ها موجب عدم نشت آب می شود , در حالیکه پوسته های بی کیفیت برای سلامتی مضر می باشند و تک اورینگ بودن آن ها سبب نشت آب می شود .

Pre-filtration process consists of three stages:
Preparing for water main unit device (membrane)
And elimination of harmful substances, especially chlorine, which reduces efficiency and longevity of the membrane is essential.

1. Firstly, American fiber filter: The filter is made of 100% pure polypropylene compact 5 microns with a clear coat to remove mud, sand and other impurities suspended them.
Filters used in devices
watersafe of filters inferior quality that the difference in the quality of Chinese raw materials and method of construction, is obvious.

In other words, the density of the outer surface to the inner surface of the filter increases.
The density gradient makes optimum use of the filtration capacity.

Nsf water safe filters standards and is fda.

The time to replace the filter is simply a transparent shell show.

  2. Secondly, watersafe  powdered carbon filter, carbon filter made of coconut shell used in the white coat to remove chlorine, THMs and most organic chemicals found in pesticides and insecticides, color, taste and smell water is.

3. The third stage, the American block carbon filter, carbon filter made of coconut shell used in the white coat to complete the second stage and remove the chemicals in the water is. The pores of the filter to remove high levels of chlorine and is considered toxic. The filter consists of two layers of polypropylene is used to pre-treatment.

Steps 2 and 3 are made of coconut shell carbon filter (coconut shell) with iodine number »1100 while the food was standard carbon filters used in the inferior coal is produced that is harmful to health. Shells used in steps 1, 2 and 3 of polycarbonate, which is hygienic, anti-scratch and are opaque and resistant to cracking. While the O being the cause of the leak, while the shells are harmful to health and the quality of the single O will cause water leakage.

Water treatment Water Safe, buy filtration water safe,, the water safe household water purification units in Tehran, Karaj home water purifier, home water treatment devices Branch, Site Safe Water, Safe Water Company, the price of soft water, water treatment, water purification, water prices tek, soft water, domestic water prices, the price of a tekwater water purification, water purification units, domestic prices of soft water, soft water, water purification equipment prices, the price of a tek water water purification system, water agencies, Safe, Safe water