دستگاه نیمه صنعتی

دستگاه نیمه صنعتی تصفیه آب

با ظرفیت 200 الی 600 گالن (باکس دار و بدون باکس)

HY – RO 200 to 600 G-Ind

دارای سیستم میکرو کامپیوتری اتو فلاش و بک واش

دارای سیستم فلومتر( Flowmeten) و میزان تولید آب تصفیه شده (مخصوص دستگاه های 400 و 600 گالن باکس دار)

مناسب برای بیمارستان ها، مدارس ، ادارات و هتل ها

دارای شاسی فلزی با قابلیت حمل و نصب آساندارای منبع 11 الی 50 گالن (این مرحله قابل سفارش میباشد)

دارای اتصالات کویینگ فیتینگ جهت نصب آسان و تضمین آب بندی

با قابلیت ارتقاء و نصب مراحل uv  و مینرال (این مرحله قابل سفارش میباشد)

Semi-industrial
With a capacity of 200 to 600 gallons (box with or without a box)
HY – RO 200 to 600 G-Ind
Ironing flash microcomputer system and backwash
Flowmeter system (Flowmeten) and the production of treated water (for devices with 400 and 600 gallons box)
Suitable for hospitals, schools, offices and hotels
A metal chassis with portability and easy installation
Unsourced 11 to 50 gallons (this step is optional)
Hee has fitting connections for easy installation and guaranteed sealing
With the ability to upgrade and installation of uv and minerals (this step is optional)

hygienic water treatment, purification aquajoy, Saif water treatment system, water treatment system Aqua Vienna, water treatment, water purification Aria, Aqua water treatment, household water treatment, household water treatment Arya, sea water treatment, municipal water treatment, industrial water treatment, nitrate water treatment, water purification and waste water treatment brashnikowii, refrigerator water filters, water purification ionizer