فیلتر مواد معدنی دستگاه تصفیه آب

فیلتر مواد معدنی دستگاه تصفیه آب

این فیلتر به شکل کپسولی پر شده از دانه های مواد معدنی بوده و معمولا دارای پوسته ای به رنگ زرد و گاها شفاف و بی رنگ است و فقط در تصفیه آب خانگی واترتک با سیستم RO بعنوان فیلتر ششم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر در جایی استفاده می شود که به دلیل استفاده از سیستم RO میزان TDS اب و در نتیجه مواد معدنی به شدت کاهش یافته و طعم اب مشابه طعم تلخ شدیدی است و برای کنترل میزان TDS امکانات لازم از طرف تولید کننده روی تصفیه آب خانگی واترتک پیش بینی نشده و یا مصرف کننده بخاطر جلوگیری از میکس شدن آب قبل از ممبران حتی به مقدار خیلی کم با اب بعد از ممبران، تمایلی به استفاده از شیر میکس یا TDS ندارد.

در واقع آب تصفیه شده در اثر عبور از این محفظه و برخورد با املاح معدنی مقادیری اندک از این املاح را در خود حل می کند در نتیجه TDS اندکی افزایش می یابد. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

 استفاده از دستگاه تصفیه آب واترتک روشی موثر برای ارتقای سطح کیفیت آب آشامیدنی است. بسیاری از آلودگی های موجود در آب مانند : نیترات ، فلزات سنگین ، کلر ، سختی آب ، ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها که گاه با چشم دیده نمی شوند و … توسط فیلترهای آب حذف می شوند. اما تمام سیستم های موجود در بازار به طور کامل موثر نیستند.

The filter in the form of a capsule filled with grains of minerals and shells are usually yellow, sometimes transparent and colorless And just in household water purification filter Vatrtk with RO system as the sixth And the storage tank is used.This filter is used in place because of the RO system water TDS  Resulting in reduced mineral water taste like bitter taste is strong And to control the amount of TDS requirements of the manufacturer Household water treatment Vatrtk the unforeseen Or consumer to prevent mixing of water Before the membrane even in trace amounts with water after the membrane,Mix milk, or is reluctant to use TDS.The filtrate  By passing through the chamber and treated with a small amount of mineral salts in the solution is the result of a slight increase in TDS.Switching time depending on the amount of water passing through it or the amount of water Liter or gallon capacity water purification units will be listed on the And usually once each year with the average consumption of a household replaced. Using a water treatment system Vatrtk effective way to improve the quality of drinking water.

Many of the impurities in water, such as nitrates, heavy metals, chlorine, hardness, particle by decaying pipes, which sometimes can not be seen with the eye and water are removed by filtration.
But all systems on the market are not fully effective.

The water safe, water-purification equipment sales Safe, Safe water, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek, Karaj home water treatment device, the device Safe water, water company, Safe, Safe site water, soft water price water, water Purifier dealers water tek