ویژگیها و مزیتهای فیلترشنی

مزیت های فیلتر شنی

ویژگی های فیلتر شنی : قابلیت تحمل فشار تا 10بار ، مجهز به شیر هوا گیری و فشارسنج ، بدنه از جنس استیل / فایبر گلاس (FRP) /کربن استیل ، استفاده از سه لایه سنگ سیلیس دانه‌بندی شده در فیلتر‌های شنی ، قابل ارائه با سه شیر دستی ، نیمه ‌‌اتوماتیک و تمام اتوماتیک جهت شستشوی معکوس.مزیتهای فیلتر شنی : راهبری ساده،سرعت بالا در تصفیه ، هزینه نگهداری کم در بهره برداری ، نیاز به فضای کم در نصب و بهره برداری.

Features sand filter, able to withstand pressures up to 10 bar, with Shyrhva of the barometer, housing made of steel / fiberglass (FRP) / carbon steel, the use of three layers of stone, sand texture of sand filters, available with three valves manually , semi-automatic and fully automatic backwash direction. The sand filter advantages: easy navigation, high speed filtration, low maintenance costs in operation, requiring little space for installation and operation.

Saif water treatment system, water treatment system Aqua Vienna, home water softener capacity sand filter, the filter Mahyran sand, sand filter water treatment plants, sand filter sand filter price Gstr, heat, sand filter fish, coated sand filter, filter, sandy bottom, calculations sand filter, sand filter calculation, reservoir sand filter, sand filter specifications, filter paper, sand, sand filter catalog, use sand filter