دستگاه تصفیه آب تهران

تصفیه آب تهران

آب منبع خوبی برای حفظ و شادابی پوست به شمار می‌رود، برای سلامت قلب مفید است، انرژی را افزایش داده و باعث کاهش وزن است و …

آب ماده ای است که حیات بدون آن میسر نیست. دو سوم بدن انسان را آب تشکیل می دهد، نکته جالب اینکه همه فکر می کنند بیشترین میزان آب بدن در داخل خون که مایع است وجود دارد، در صورتی که تنها آب در خون موجود است و بیشترین میزان آب در داخل سلولها می باشد. اگر آب نباشد هیچ یک از فعالیتهای شیمیایی در بدن صورت نمی گیرد. نیازهای سلول برای جذب مواد مفید و دفع مواد زاید به آب بستگی دارد. اگر آب نباشد بدن یک جسم شکننده و سخت است، آب خاصیت ضربه گیری دارد و با ایجاد حالت ارتجاعی، از اندام های داخلی بدن محافظت می کند.

 آب ماده ای فراوان در کره زمین است. آب به شکل های مختلفی همچون دریا، باران، رودخانه، کوه یخی و… دیده می‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه طبیعی آب می‌نامند.

یکی از مهمترین ویژگیهای آب این است که حلال خوبی است. اکثر مولکولهای زیستی مانند قندها و اسیدهای آمینه در آب محلول‌اند.  آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می‌کند. از طرفی مولکول آب به علت خاصیت دو قطبی خود می‌تواند به طرف بارهای مثبت یا منفی سایر ترکیبات جهت گیری کند. در آب مولکولهای قطبی آب حلقه‌ای از هیدروژن (بارمثبت) در پیرامون یون کلر و حلقه‌ای از اکسیژن (بار منفی) در پیرامون هر یون سدیم ایجاد کرده و از این طریق مانع از نزدیک شدن یونهای سدیم و کلر به یکدیگر می‌شوند. ثابت دی‌الکتریک بالای آب باعث کاهش نیروی جاذبه میان یونها می‌شود. در نتیجه احتمال ترکیب مجدد آنها و خارج شدن به صورت رسوب را کم می‌کند. آب از معدود مایعاتی است که می‌تواند در دمای اتاق مقدار زیادی از ترکیبات یونی را در خود حل کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می‌شوند. البته پاره ای مواد با آب مخلوط نمی‌شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاولیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

مرکز فروش و خدمات پس از فروش محصولات تصفیه آب شرکت معتبر سو آب ارائه دهنده خدمات و فروش محصولات در قالب خانگی، صنعتی و نیمه صنعتی فعالیت خود را در سطح وسیع و گسترده با بکار گیری مهندسین و متخصصین مجرب، کارورز و ماهر بر پایه کاملا علمی و دانش روز با در اختیار داشتن آزمایشگاه های مجهز با اقدام به آزمایش های دقیق و تخصصی گامی پرتوان در این عرصه جهت خدمات رسانی و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت هموطنان گرامی برداشته است و افتخار دارد با سیستم فروش و خدمات پس از فروش به عرضه محصولات معتبر این شرکت  در سطح استان تهران و سراسر کشور بپردازد. برای تماس با ما و یا درخواست سفارش کلی و جزئی محصولات می توانید علاوه بر تماس مستقیم تلفنی ، از طریق ارسال ایمیل و یا سامانه تماس- پرسش و پاسخ در سایت نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام فرمائید

Water Purifier Tehran, preserve freshness and perfume, chemical activities, sea, rain, rivers, mountains, frozen solid, liquid, gas, sugars, amino acids, water molecules, the properties, bipolar ring of water, hydrogen, oxygen ring, negatively charged sodium ion dielectric deposition,

Chemical reactions, lipids, engineers, specialists, professionals, interns, skilled, household mold, industrial, semi-industrial, sales and after-sales service, in Tehran, nationwide, wholesale and retail order, contact, direct telephone, through a Email, system calls,